דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

אזרחי צוואות וירושות

ייפוי כוח מתמשך על המשמעות, הצורך והאספקט המשפטי

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך בעל סמכות משפטית המאפשר לכל אדם בוגר (בגיל 18 שנים ומעלה), להפקיד את הטיפול בענייניו האישיים בידיי אדם אחר כאשר הוא עצמו כבר לא יכול לטפל בהם. באופן עקרוני, אדם יכול לייפות את כוחם של מספר קרובים מסביבתו ואף לקבוע את היקף הסמכויות אשר יועבר לידיו של כל אחד מהם. במאמר זה אנחנו נעסוק בין היתר בתהליך ההגשה של ייפוי הכוח מתמשך, נדבר על סוגיו השונים וכמובן, נדון בהרחבה בכל מה שקשור בהיבטיו המשפטיים.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 (המכונה "הממנה"), להעביר את הסמכות על קבלת החלטותיו האישיות לידיו של אדם אחר. האצלת הסמכויות נעשית רלוונטית כאשר אותו אדם איננו מסוגל עוד לקבל החלטות ו\או להמשיך ולטפל בענייניו בצורה עצמאית מסיבות שונות כגון: תאונות, מחלות זקנה, הפרעה נפשית מסוימת ועוד.

יחד עם זה, אדם המבקש למנות מיופה כוח שינהל עבורו את ענייני רכושו, יוכל לעשות זאת על אף שהוא עודנו כשיר משפטית לטפל בעניינים הללו בעצמו (למשל- אנשים המתקשים לנהל את ענייני רכושם בגלל גילם ו\או קשייהם הפיסיים).

למייפה הכוח ישנה האפשרות להחליט באילו נושאים הוא יאציל את סמכויותיו וגם באיזה היקף בדיוק. למשל, אדם יכול לבחור ולהעניק ייפוי כוח עבור כל ענייניו האישיים (כולל בתחומי הרכוש והרפואה) או להחליט כי הוא מייפה את באי כוחו באופן חלקי בלבד ועד גבול מסוים (למשל- רק תחת מגבלות מסוימות בתחום הרפואי).

לקריאה נוספת בנושא "ייפוי כוח לטיפול רפואי" באתר "כל זכות" לחץ כאן 

מי שהפך למיופה כוח מתמשך מתחייב לפעול עפ"י הנחיותיו של האדם ה"ממנה" אשר מינה אותו לכך (בכדי לאשר את יפויי כוחו, ה"ממנה" יידרש לחתום על מסמך כתוב בנוכחות עו"ד אשר מוסמך לאשר ייפויי כוח מתוקף 'חוק הכשרות המשפטית והאופטרופוסות התשכ"ב- 1962'). כאשר מדובר בהנחיות בלתי ניתנות לביצוע או בהנחיות שיש בהן בכדי לפגוע פגיעה קשה באדם הממנה, אסור למיופה הכוח לבצען. במקרים כאלו, הוא יכול לפנות אל בית המשפט בכדי לקבל ממנו הנחיות נוספות באשר לאופן בו יהיה עליו לפעול בהמשך.

מינויו של יותר ממיופה כוח יחיד

במידה ויחפוץ בכך, אדם יכול להחליט כי הוא ממנה יותר ממיופה כוח אחד. כך למשל, הוא יכול לבחור ולמנות מיופה כוח חליפי במקרה והראשון לא יהיה מעוניין/כשיר להמשיך ולפעול מטעמו או חלילה, הוא יוכל לדאוג ולמנות מיופה כוח אחר במקרה של פטירה של מיופה הכוח הקודם (במידה וניתן, המלצתנו היא למנות מיופה כוח נוסף בכל מקרה, בכדי שתוקפו המשפטי של ייפוי הכוח לא יפוג).

בנוסף, אדם יכול להחליט כי הוא ממנה מספר מיופי כוח שתפקיד כל אחד מהם הוא לנהל עבורו נושאים שונים (למשל- מיופה כוח לענייני רכוש ומיופה כוח לעניינים רפואיים).

באותה נשימה, הוא גם יכול לקבוע האם מיופיי הכוח יעבדו בצורה משותפת או נפרדת, ומה תהיה ההכרעה כאשר מתפתחת ביניהם מחלוקת.

שלושה סוגים של מיופי כוח

כאמור, אדם שכבר איננו מסוגל להמשיך ולנהל את ענייניו באופן עצמאי, יכול להאציל את סמכויותיו לאנשים אחרים באמצעות הגדרתם כמיופי כוח מתמשכים.

בהקשר זה, ניתן לחלק את מיופי הכוח לשלושה סוגים עיקריים:

 • מיופה כוח מתמשך עבור עניינים אישיים – מיופה שהוגדר כאחראי על ענייניו האישיים והיומיומיים של מייפה הכוח כמו מגורים, רווחה אישית והתנהלות חברתית. במידה וייפוי הכוח המתמשך נועד לסייע בנושא אישי מסוים, ניתן להגדיר זאת באופן ספציפי
 • מיופה כוח מתמשך עבור עניינים רפואיים –  מיופה שהוגדר כאחראי על ענייניו הבריאותיים של מייפה הכוח (נקרא גם "ייפוי כוח מתמשך רפואי"). במסגרת ייפוי הכוח הנ"ל, מייפה הכוח יכול להגדיר כי מיופה הכוח יהיה אחראי באופן חלקי או מלא על קבלת החלטות הקשורות בבריאותו (למשל- קבלת החלטה באשר לביצוע ניתוחים הכרחיים).
 • מיופה כוח מתמשך עבור ענייני רכוש – מיופה שהוגדר כאחראי על טיפול בענייני נכסים, כספים והתחייבויות כלכליות שונות של מייפה הכוח ("הממנה"). בין היתר, אדם יכול לקבוע כי באי כוחו יוכלו לקבל החלטות עתידיות ללא צורך בהתייעצויות נוספות, או לחילופין, להחליט על דרך פעולה ידועה מראש בכל נושא המתקשר לרכושו. כך לדוגמא, אדם המחזיק בדירה כנכס יוכל להחליט כי בנסיבות מסוימות היא תוצע לשכירות או תימכר.

 

ייפוי כח מתמשך – מגבלות בחוק

מצד אחד, ייפוי הכוח המתמשך נועד לאפשר לאדם למנות מיופה כוח אשר יטפל בענייניו. מצד שני, החוק מתייחס למקרים שונים שבהם לא ניתן להעניק את ייפוי כח מתמשך:

הסכמה לבדיקות, ניתוחים, חיבור למכשיר הנשמה טיפולים כימותרפיים וכו' (יש לסייג כי פעולות רפואיות אלה ואחריות יוכלו להתבצע רק על סמך "ייפוי כוח רפואי מתמשך" הנשען על 'חוק החולה הנוטה למות').

פרט למקרים הנ"ל, ישנן דוגמאות למקרים אחרים שבהם ניתן להעניק ייפוי כוח, אך הענקת ייפוי הכוח תהיה מותנית באישור בלעדי של בית משפט:

 • שיעבוד, חלוקה, העברה או סילוק של יחידת משק חקלאית, תעשייתית, מסחרית או דירה
 • עסקות הנעשות בתחום המקרקעין (למעט השכרת נכסים של תקופה אשר אינה חורגת מ-5 שנים)
 • שעבוד או המחאה הקשורות בזכות לקבל חלקת מקרקעין
 • תרומות הניתנות בסכומים גבוהים ממה שהוגדרו בייפוי הכוח (או בסכום תרומה החורג מ-100,000 שקלים, כאשר יש אישור הסמכה קיים לכך בייפוי הכוח).
 • מתנות שאינן נהוגות בנסיבותיו של עניין ולא ניתנה עבורן הסכמה מפורשת במסמך ייפוי הכוח (כולל מתנות העולות בשוויין על הסכום שנקבע בייפוי הכוח/על סכום של 100,000 שקלים).
 • ביצוע משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות הקיימות בסעיף 23 של 'חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים'.
 • מתן ערבויות והלוואות כאשר אין לכך הסמכה מפורשת במסמך ייפוי הכוח (כולל מתן ערבויות והלוואות העולות בשוויין על הסכום שנקבע בייפוי הכוח/על סכום של 100,000 שקלים).

הערת ביניים:

במידה ויהיה מעוניין בכך, ה"ממנה" יכול למנות לעצמו אנשים "מיודעים" שתפקידם הוא לפקח עבורו על התנהלותו של מיופה הכוח אשר מטפל בענייניו. בנוסף, הוא גם רשאי לפנות אל האפוטרופוס הכללי בבקשה לפקח על פעילותו של מיופה הכוח.

באילו תנאים רשאי אדם להעניק ייפוי כוח על ענייניו?

 • מייפה הכוח ("הממנה") ומיופה הכוח ("הממונה") צריכים להיות שניהם מעל גיל 18.
 • הגורם היחידי שיכול לאשר את ייפוי הכוח עבור ה"ממנה" הוא עורך דין חיצוני ובלתי תלוי אשר עבר הכשרה ייעודית ומקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
 • כל ייפוי כח מתמשך חייב להופיע במרשם מיוחד אשר מנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי.
 • גם ה"ממנה" וגם ה"ממונה" צריכים לקבל אישור על כך שייפוי הכוח נכנס לתוקפו.

 

כיצד מתבצע הליך הרישום עבור ייפוי הכוח מתמשך?

ראשית, האדם ה"ממנה" צריך לערוך ייפוי כוח בפני עו"ד אשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי. מסמך ייפוי הכוח צריך לכלול את חתימותיהם של מייפה הכוח ושל העורך דין (שגם נדרש לחתום על ייפוי הכוח באמצעות חתימה אלקטרונית).

בהמשך, יש לדאוג כי ייפוי הכוח המתמשך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים. את הפעולה הזו יכולים לבצע ה"ממנה" או עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכוח המתמשך.

מתי נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר האדם ה"ממנה" הופך לבלתי כשיר מבחינה משפטית לטפל בענייניו. בתוך כך יש לציין, קיימות שתי אפשרויות שונות:

 • בהנחה ולא הייתה לכך התייחסות מפורשת, החוק אומר כי ייפוי הכוח יכול להיכנס לתוקף עפ"י חוות דעת רפואית אשר קובעת כי ה"ממנה" אינו יכול לטפל בעניינים השונים שלשמם נוסח ייפוי הכוח מלכתחילה.
 • החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגתו (או עם ילדיו) כי הוא אינו מסוגל להמשיך ולטפל בדבר שלשמו נערך ייפוי הכוח.

ברגע שייפוי הכוח נכנס לתוקף, מיופה הכוח צריך להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי. בנוסף, עליו למסור הודעה לאנשים "המיודעים" (אנשים ש"הממנה" ביקש לעדכן אותם בעניינים הקשורים בייפוי הכוח).

בהמשך, האפוטרופוס הכללי שולח מכתב לבאי הכוח אשר יכול לאשר או לדחות את מינויים כמיופים (הודעות יישלחו בהתאמה גם לאדם ה"ממנה" ולאנשים ה"מיודעים").

לאחר שייפוי הכוח מאושר, מיופה הכוח יוכל לפעול בהתאם למסגרת הסמכויות אשר נקבעו עבורו על ידי "הממנה". (מסמכי ייפוי כוח שאושרו חייבים לשאת חותמת רשמית של האפוטרופוס הכללי תוך ציון התאריך של הפקדת ייפוי הכוח וציון התאריך שבו הוא נכנס לתוקף).

ככל שיידרש לכך, מיופה הכוח יהיה מחויב להציג את מסמך האפוטרופוס המאשר את היותו מיופה כוח מטעמו של "הממנה".

 הבהרות נוספות וחשובות לסיום

ייפוי כוח מתמשך יכול להתבטל או לפקוע בהתאם לנסיבות מסוימות הקבועות בחוק:

 1. פטירתו של מייפה הכוח או של בא כוחו.
 2. האדם ה"ממנה" המבקש לבטל את ייפוי הכוח.
 3. מיופה כוח שאינו רוצה להמשיך בתפקידו.
 4. החלטה רשמית של בית המשפט לענייני משפחה.
 5. החלטה רשמית של בית הדין השרעי.
 6. אדם בעל מוגבלות המעוניין בייפוי כח מתמשך, יהיה זכאי להנגשה ולהתאמות מיוחדות (כולל הנגשה בקבלת המידע לפי 'חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות').
 • קיימים בחוק שני הסדרים משפטיים מיוחדים שמטרתם היא להקל על אדם המתקשה לקבל החלטות ולנהל את חייו בצורה עצמאית:
 1.  תומך החלטות: אדם שתפקידו הוא לסייע לאדם אחר לקבל החלטות אישיות. תומך ההחלטות יכול לסייע בעניינים אישיים, נושאים כספיים, ביצוע פעולות משפטיות ולהעניק תמיכה וליווי בתהליך קבלת ההחלטות. חשוב להבהיר כי תומך ההחלטות אינו רשאי לקבל החלטות לבדו, אלא רק לשמש כעזר לאחרים בכדי שהם יוכלו להחליט בעצמם. האופציה למינוי תומך החלטות מתאימה עבור אנשים הסובלים ממוגבלויות מסוימות (רפואיות או נפשיות).
 2.  אפוטרופוס: אפוטרופוס הוא אדם הממונה על ידי בית משפט. מטרתו של האפוטרופוס היא לסייע לאנשים אשר איבדו את כשירותם המשפטית לדאוג לענייניהם או לקבל החלטות באופן עצמאי (למשל- אנשים ערירים שאין להם קרובים). האפוטרופסות, ככלל, היא הסדר משפטי שהיה קיים עוד לפני ייפוי הכוח המתמשך ויש לה שני חסרונות מרכזיים:

– אדם לא יכול לקבוע את זהות האפוטרופוס הממונה עבורו.

–  אדם לא יכול להכווין את האפוטרופוס להתנהל עפ"י רצונותיו.

הורים יחידניים והורים לילדים צעירים יוכלו לקבוע את זהות האפוטרופוס שימונה לילדיהם במקרה והם יהפכו לבלתי כשירים מבחינה משפטית לטפל בהם (למשל- לקבל החלטות בנוגע לעתידם, אופי גידולם, דרך החינוך שלהם וכו').

 בין מגוון השירותים המשפטיים שאנו מעניקים, אנחנו עוסקים גם בעריכתם המקצועית של ייפוי כוח מתמשכים. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא או צורך בעריכה של ייפוי כוח מתמשך, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ואנו נשמח לחזור אליכם בהקדם ולסייע. 

נשמח לענות ולסייע- השאירו פרטים באתר או חייגו 8332*

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

חייבת לציין לשבח את השירות, הייצוג והליווי שקיבלתי מכל הצוות במשרד עורכי הדין מרקמן טומשין. החל מהרגע בו השארתי פרטים באתר, כבר למחרת הבוקר קיבלתי שיחת טלפון מעורך דין מקצועי מהצוות שהסביר לי מה הן הזכויות שלי ומהן הדרכים אשר עומדות לפניי על מנת להביא למיצוי כלל זכויותיי. עורך הדין שליווה אותי לאורך כל התביעה דאג לעדכן אותי בכל שלב ושלב. ממליצה בחום לכל מי שצריך משרד איכותי בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי להגיע למשרד מרקמן את טומשין.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
עתירה לבגץ הביאה לשינוי בתקנות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי
קרא עוד
מן העיתונות
משפחת פועל שנהרג בתאונה תובעת חברות בנייה ב-3.4 מיליון שקל
קרא עוד
המלצות

חייבת לציין לשבח את השירות, הייצוג והליווי שקיבלתי מכל הצוות במשרד עורכי הדין מרקמן טומשין. החל מהרגע בו השארתי פרטים באתר, כבר למחרת הבוקר קיבלתי שיחת טלפון מעורך דין מקצועי מהצוות שהסביר לי מה הן הזכויות שלי ומהן הדרכים אשר עומדות לפניי על מנת להביא למיצוי כלל זכויותיי. עורך הדין שליווה אותי לאורך כל התביעה דאג לעדכן אותי בכל שלב ושלב. ממליצה בחום לכל מי שצריך משרד איכותי בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי להגיע למשרד מרקמן את טומשין.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
עתירה לבגץ הביאה לשינוי בתקנות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם