דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

אזרחי צוואות וירושות

צוואה לתקופה שאהיה סיעודי – הכל על ייפוי כוח מתמשך

לא אחת אנו נתקלים בסכסוכים משפחתיים מורכבים, המגיעים אף לבית המשפט, סביב שאלת מינוי אפוטרופוס לבן משפחה יקר וסביב החלטות שונות וקשות בנוגע לאותו בן משפחה שנדרש למנות לו אפוטרופוס בשל מצבו הרפואי.

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי המסמך של ייפוי כוח מתמשך הוא לעבור תהליך משפחתי בו אדם יושב עם משפחתו בעודו כשיר משפטית ומבהיר את רצונו בפניהם והדבר מקבל ביטוי במסמך כתוב.

בגלל שעתידנו הרפואי הוא בגדר הלא נודע כדאי וחשוב שנתכנן את עתידנו, אם חס וחלילה נגיע למצב בו לא נוכל לקבל החלטות מושכלות (למשל במקרה של תאונה, מחלה, זקנה וכיוב') בכל הנוגע למצבנו הרפואי, האישי והרכושי.

המאמר הנוכחי יעסוק בזכות חשובה שהוקנתה לנו, רק לאחרונה, והיא האפשרות לקבוע כבר היום במסמך משפטי, מי האדם או האנשים שאנו סומכים עליהם שינהלו את ענייננו, במקרה בו אנו לא נוכל לעשות זאת. נוכל להנחות אותם מהו רצוננו וכיצד יהיה עליהם לקבל החלטות בענייננו. לא זאת בלבד, אלא שנוכל גם לקבוע מי ידאג לילדנו אם אנו לא נוכל לעשות זאת ואף להנחות את אותם אנשים כיצד לעשות זאת כפי שאנחנו מבקשים. כך שבדרך פשוטה אפשר למנוע סכסוכים משפחתיים, בזבוז זמן יקר וכסף רב בבירוקרטיה מורכבת.

בישראל, בניגוד לרוב המדינות המתקדמות, לא הייתה אפשרות, עד לתיקון החקיקה בנושא, למנות אדם כמיופה כוח שיחליט עבורנו בעת בה לא נהיה כשירים משפטית לקבל החלטות. כך נוצר מצב סבוך בו כאשר אדם בשל מצבו הרפואי אינו כשיר משפטית לקבל החלטות, על המשפחה לעבור מסכת מורכבת של בירוקרטיה משפטית (בזבוז זמן יקר בזמן בו כל דקה משמעותית וחשובה) ולמנות אפוטרופוס וזאת מבלי לדעת מהו רצונו האמיתי של אותו אדם.

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי המסמך של ייפוי כוח מתמשך הוא לעבור תהליך משפחתי בו אדם יושב עם משפחתו בעודו כשיר משפטית ומבהיר את רצונו בפניהם והדבר מקבל ביטוי במסמך כתוב. המטרה היא בראש ובראשונה לכבד את רצונו של אדם ולאפשר לו להשמיע את קולו באמצעות אחר, כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו. המטרות המשניות והחשובות גם כן, הן לחסוך בהליכים משפטיים ארוכים, זמן ומשאבים.

כך שהיום בדרך קלה מאוד נוכל לחסוך סרבול בירוקרטי, דילמות קשות ואף מחלוקות משפחתיות, ובמסמך משפטי כל אחד יכול להחליט מי יהיו מיופי כוחו, במקרה של חוסר כשירות וזאת בנושאים רפואיים, אישיים ורכוש.

ונסביר –

  • ייפוי כוח בענייני רכוש – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסינו, לכספים ולהתחייבויות שלנו, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורנו ועוד.
  •  ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך האישיים למשל טיפול ברווחתנו, באיכות חיינו, בסיפוק צרכינו היומיומיים.
  • ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנושאים הרפואיים.

קיימת אפשרות למנות מיופה כוח עבור אחד או יותר מהעניינים לעיל, כמו כן, אפשר למנות מספר מיופי כוח באותו עניין והכל על פי רצוננו.

לא זאת בלבד אלא שבכל תחום אפשר להנחות את מיופי הכוח באופן כללי או ספציפי מהו רצוננו למשל איזו פרוצדורה רפואית אהיה מוכן לעבור ואיזו לא, האם להעביר כסף לילדי ולאילו צרכים, האם אעדיף לשהות במסגרת חוץ ביתית או בביתי עם עזרה ואיזו עזרה ועוד החלטות רבות וחשובות.

חשוב להדגיש, כי רק מי שהוא כשיר משפטית יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך. במידה שעורך הדין מתרשם, כי האדם שמולו אינו "מבין בדבר" חל איסור על החתמתו על ייפוי כוח מתמשך, כפי שחל איסור על החתמתו על צוואה.

עוד כדאי לדעת שכל אדם מעל גיל 18 שהוא כשיר משפטית ושלא נמצא בניגוד עניינים (למשל עורך הדין שמחתים על ייפוי הכוח המתמשך), יכול להתמנות כמיופה כוח. בכל הנוגע למינוי מיופה כוח בענייני רכוש חל איסור למנות מיופה כוח שהוא פושט רגל או חייב מוגבל חמור, על פי בנק ישראל.

מלבד מינוי מיופה כוח, ניתן למנות גם אדם אשר יהיה מיודע בכל הפעולות שיבצע מיופה הכוח, כמעין פיקוח על פעולות אלה.

ביחס לילדינו הצעירים או לילדנו הסובלים ממגבלות רפואית מסוימת, נוכל לתת הנחיות מי יהיה האפוטרופוס של ילדינו אם חס וחלילה לא נהיה כשירים לכך, וכיצד נרצה שיגדלו ויטפלו בילדינו. כמובן שבמשפחה בה יש שני בני זוג שהם אפוטרופוסים, למעשה הטיפול בילדים יעבור לבן הזוג הכשיר משפטית, אך במקרה של אלמן/ה, אם/אב חד הוריים הרי שעולה הצורך ביצירת מסמך כאמור או במקרה שחס וחלילה שני ההורים לא כשירים משפטית.

החוק אף נותן מענה למקרים חריגים, שבהם אדם אינו סומך על בני משפחתו שיקבלו החלטות בענייניו ואינו מעוניין שהם יהיו מיופי כוחו וכן לאדם ערירי, אשר אין לו את מי להסמיך כמיופה כוח שלו. האפשרויות העומדות על הפרק הן מינוי אפוטרופוס שהוא תאגיד, או פיקוח של האפוטרופוס הכללי על ההליך וקבלת ההחלטות. הדרך הזו, מאפשרת לתת הנחיות ספציפיות בנושאים מסוימים שחשובים לאדם ולפיהם הוא מבקש שהאפוטרופוס יפעל.

חשוב לציין, שקיימת אפשרות לחתום על ייפוי כוח נוטריוני אשר מסמיך אחר לפעול בעניינים מסוימים על פי רצון החותם, אך ייפוי כוח כזה פג תוקף בשלב בו אדם מאבד את כשרותו המשפטית ולכן אין זה נותן מענה לאותם אנשים שבעקבות מצבם הרפואי, נדרש למנות להם אפוטרופוס.

להשלמת התמונה יש להבין שבעוד ייפוי כוח מתמשך תקף לתקופה בה אדם לא כשיר משפטית, הרי שצוואה מהווה השלמה של רצונו של אדם לאחר מותו. בצוואה אדם יכול לצוות למי הוא מעוניין להוריש את נכסיו ובכך גם כן לחסוך סכסוכי ירושה סבוכים. על כן, ההמלצה היא חד משמעית לכל אדם לערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך וכן צוואה על מנת להבטיח שרצונו יישמע גם בשלב בו הוא לא יוכל להשמיע את קולו וכן על מנת לצמצם ככל הניתן קשיים רבים שמשפחות ניצבות מולם.

חשוב לציין, כי רק עורכי דין שעברו את ההסמכה של האפוטרופוס הכללי יכולים לערוך ייפוי כוח מתמשך וכי לא ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך בפני כל עורך דין.

אין ספק שהמחשבה על יום שחור אינה עניין של מה בכך ואינה נעימה לאף אחד מאתנו. אך אולי כדי להפוך את היום הזה למעט פחות שחור עבור הסובבים אותנו ועל מנת שהרצון שלנו ימשיך להישמע גם כאשר חס וחלילה לא נוכל להשמיע אותו, כדאי לכולנו לערוך מסמך פשוט של ייפוי כוח מתמשך.

על עוד בנושא "צוואה" באתר "כל זכות" לחץ כאן 

נשמח לענות ולסייע- השאירו פרטים באתר או חייגו 8332*

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

חייבת לציין לשבח את השירות, הייצוג והליווי שקיבלתי מכל הצוות במשרד עורכי הדין מרקמן טומשין. החל מהרגע בו השארתי פרטים באתר, כבר למחרת הבוקר קיבלתי שיחת טלפון מעורך דין מקצועי מהצוות שהסביר לי מה הן הזכויות שלי ומהן הדרכים אשר עומדות לפניי על מנת להביא למיצוי כלל זכויותיי. עורך הדין שליווה אותי לאורך כל התביעה דאג לעדכן אותי בכל שלב ושלב. ממליצה בחום לכל מי שצריך משרד איכותי בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי להגיע למשרד מרקמן את טומשין.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
עתירה לבגץ הביאה לשינוי בתקנות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי
קרא עוד
מן העיתונות
משפחת פועל שנהרג בתאונה תובעת חברות בנייה ב-3.4 מיליון שקל
קרא עוד
המלצות

חייבת לציין לשבח את השירות, הייצוג והליווי שקיבלתי מכל הצוות במשרד עורכי הדין מרקמן טומשין. החל מהרגע בו השארתי פרטים באתר, כבר למחרת הבוקר קיבלתי שיחת טלפון מעורך דין מקצועי מהצוות שהסביר לי מה הן הזכויות שלי ומהן הדרכים אשר עומדות לפניי על מנת להביא למיצוי כלל זכויותיי. עורך הדין שליווה אותי לאורך כל התביעה דאג לעדכן אותי בכל שלב ושלב. ממליצה בחום לכל מי שצריך משרד איכותי בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי להגיע למשרד מרקמן את טומשין.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
עתירה לבגץ הביאה לשינוי בתקנות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם