נסיון
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  ביטוח לאומי - נפגעי איבה

  מדריך לנפגעי פעולות איבה

  במדינתנו למודת אירועי הטרור, המלחמות והקרבות, חוקק חוק המסדיר את הפיצוי לנפגעי איבה- "חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970" {להלן: "החוק"}.

  מהי פגיעת איבה?

  כהגדרתה בחוק: "פעולה עוינת  אשר גרמה לפגיעה פיזית ו/או נפשית כתוצאה ישירה מפעולת איבה של כוחות אויב או ארגון טרור". היינו החוק אינו מפריד בין אלו אשר נפצעו בגופם לאלו שנפגעו בנפשם כתוצאה מחשיפה לאירוע איבה.

  מהו הליך הגשת התביעה?

  התביעה להכרה כנפגע איבה תוגש בצירוף מסמכים רפואיים ואישורים נדרשים לשם הוכחת אירוע האיבה, לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי הנפגע.

  משרד הביטחון מינה את ה"רשות המאשרת" שבסמכותה לבחון את המקרה ולקבוע באם המקרה הנידון הוא בגדר פעולת איבה. (ככל והרשות קבעה כי המקרה אינו פעולת איבה, ניתן להגיש בתוך 60 יום ערעור לוועדת ערר היושבת בבית המשפט המחוזי).

  הטבות ותגמולים המגיעים לנפגעי פעולות איבה

  אדם שהוכר כנפגע איבה, יזומן להופיע בפני ועדה רפואית לשם קביעת אחוזי נכותו.                     

  הועדות מנוהלות על ידי הביטוח הלאומי אך קביעותיהן נעשות על פי סעיפי הליקוי של חוק הנכים. ערעורים- על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער לוועדה רפואית לעררים בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. על החלטה זו, ניתן לערער לביה"ד לעבודה בשאלה משפטית בלבד.

  פיצויים- א. נפגע שנקבעה לו נכות בשיעור 1%-9% אינו זכאי לפיצוי כספי. ב. נקבעה נכות בשיעור שבין 10% ל- 19%, הנפגע זכאי לקבל מענק חד פעמי הנע בין 48,000 ₪ לבין 182,000 ₪. ג. נקבעה נכות בשיעור 20% ומעלה, הנפגע זכאי לקצבה חודשית לכל ימי חייו, כל 1%= 44.6 ₪ לחודש. (לדו'- נקבעה נכות בשיעור 20%, זכאי הנפגע לקיצבה חודשית של 892 ₪ לחודש).

  בנוסף על כך, לזכאים שנקבעה דרגת נכות העולה על 20%, ישנו סל שיקום הכולל- טיפולים רפואיים, הנחה בארנונה, קבלת מענקים שונים, הלוואות, סיוע בדיור, דמי ניידות, רכב רפואי וכו'.  

  פגיעת איבה שהיא גם תאונת עבודה

  במקרה שבו פגיעת האיבה התרחשה בשעות העבודה או בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה לבית, זכאי הנפגע להגיש לביטוח לאומי תביעה להכרת נפגעי איבה ובמקביל תביעה להכרה כנפגע עבודה. לאחר ההכרה וקביעת דרגת הנכות בשני המסלולים, הנפגע יצטרך לבחור במסלול אחד בלבד לקבלת זכויותיו (אין כפל פיצויים).

  בקשה לבדיקה מחדש – החמרת מצב

  זכאי שהוכר כנפגע איבה, יכול להגיש "בקשה להחמרת" מצב כל חצי שנה, בהסתמך על חומר רפואי עדכני המעיד על החמרה במצבו הרפואי (בפגימות המוכרות). במקרה שכזה יושב הדיון לוועדה רפואית לשם קביעת נכותו המוחמרת.

  בקשה לבדיקה על נכות מוסבת

  זכאי שהוכר כנפגע איבה, ואשר פגימתו הובילה לפגימה נוספת, יכול להגיש בקשה ל"נכות מוסבת", בהסתמך על חומר רפואי עדכני המעיד הפגימה המוסבת מהנכות המוכרת. במקרה שכזה יזומן הזכאי לעמוד בפני וועדה רפואית לקביעה האם אכן יש בפגימתו כנכות מוסבת ובדבר שיעור הנכות.


  סוף דבר, משרדנו מייצג נפגעי איבה רבים אשר נפגעו בנסיבות ופגיעות גופניות ונפשיות שונות. ישנם מקרים רבים שבהם חוסר ידיעה וההליכים הבירוקרטיים עלולים לגרום לאובדן זכויות ולכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

  לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד ללא התחייבות, נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון שמספרו 9774* או באמצעות מערכת הפניות המקוונת באתר.


  עדי בן ישי, עו"ד

  רכזת תחום איבה, מחלקת משרד הביטחון


  הוועדות הרפואיות קובעות את אחוזי הנכות המגיעים בהתאם לסעיפי ליקוי. להלן מפורטים סעיפי הליקוי המרכזיים בהם נעשה שימוש בתחומים הבאים: נשימה, לב, מחלות והפרעות נפש, PTSD (פוסט טראומה), גב, כתף, מרפק, ידיים, ברך, קרסול.קרא עוד
  ביהמ"ש העליון הצהיר על בטלות הוראה פנימית של משרד הבטחון, הקובעת כי מועד התחולה של הטבות המוענקות לנכי צה"ל מכח הוראות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון הינה ממועד ההכרה של הגורם המוסמך. נפסק כי הוראה זו מפלה בין נכי צה"ל באופן אקראי, בחוסר סבירות ובחוסר מדתיות. משמעות החלטה זו, היא שהטבות מכוח הוראות אגף השיקום תינתנה למפרע כנהוג בתגמולים הניתנים מכוח חוק הנכים.קרא עוד
  ביוני 2013 פרסם אגף השיקום במשרד הבטחון חוברת מידע מעודכנת בנושא שירותים וזכאויות לנכי צה"ל. החוברת כוללת מידע בנושא תביעות והכרת זכאות, ועדות רפואיות, שירותים רפואיים , שירותי שיקום תעסוקה ולימודים , תגמולים והטבות רווחה ועוד נושאים כלליים. כמו כן ניתן למצוא בה מידע על דרכי ההתקשרות עם גורמי אגף השיקום.קרא עוד
  מחלת הפסוריאזיס היא מחלת עור, אשר גורמיה, כמו גם דרכי הריפוי ממנה, אינם ברורים דיים. חייל, שוטר או סוהר המבקשים לקבל הכרה וזכויות כנכי צה"ל, צריכים להגיש תביעה לקצין התגמולים בשל מחלתם. על מנת שהתביעה תוכר, על מגיש התביעה להוכיח כי המחלה ארעה במהלך ועקב השירות.קרא עוד
  מחלת הפסוריאזיס היא מחלת עור, אשר גורמיה, כמו גם דרכי הריפוי ממנה, אינם ברורים דיים. חייל, שוטר או סוהר המבקשים לקבל הכרה וזכויות כנכי צה"ל, צריכים להגיש תביעה לקצין התגמולים בשל מחלתם. על מנת שהתביעה תוכר, על מגיש התביעה להוכיח כי המחלה ארעה במהלך ועקב השירות.קרא עוד
  על פי קביעה הקיימת בחוק, נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לקבל תגמולים כספיים והטבות שמטרתם היא לתת מענה לפגיעתם ולתמוך בהם בתהליך החלמתם. הדרך בה ניתן לממש את הזכויות הללו, היא לפנות אל ענף ייעודי בביטוח הלאומי אשר מטפל במקרים של נפגעי פעולות איבה. במדריך מקיף זה אנו נדון ונרחיב על ההגדרות, דרכי הטיפול ועל הזכויות וההטבות המעוגנות עפ"י חוק הנוגעים כולם לנפגעי פעולות האיבה.קרא עוד
  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד