דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

תביעות ביטוח וסיעוד

ביטוח תאונות אישיות

חברת עורכי הדין מרקמן את טומשין, מייצגת לקוחות בתביעות למיצוי זכויות מול חברות הביטוח בגין ביטוח תאונות אישיות. 

חברות הביטוח לא תוכלנה לדרוש קיזוז של הפיצויים אשר התקבלו ע"י חברות הביטוח האחרות או לקזז, כפי שלעיתים ניתן לעשות, כספים אשר התקבלו על ידי גופים אחרים (כתוצאה מתביעת צד ג' או תביעה שהוגשה למוסד לביטוח הלאומי). 

בדומה, אף בתביעת צד ג', לא יוכל המזיק לדרוש מהתובע לקזז מתביעתו הטבה כספית שניתנה לו על ידי ביטוח פרטי שהיה לו ולא יוכל להקטין את היקף הפיצוי שהוא עצמו חב בו כתוצאה מכך שלתובע קיימת הייתה בעת התאונה פוליסת ביטוח תאונות אישיות או כל פוליסה פרטית אחרת. 

משרדנו ייצג ומייצג מבוטחים אשר נפצעו בתאונות והיו להם פוליסות ביטוח תאונות אישיות והוציא עבורם פיצוי בהיקף של עשרות אלפי שקלים. 

משרדנו צבר מיומנות בניהול מו"מ מול נציגי חברות הביטוח השונות אשר מסייע להוביל לפיצוי הגבוה ביותר עבור לקוחותינו בזמן הקצר ביותר. 

תביעה זו יכול להגיש כל שחקן, בין אם הוא מקבל שכר בגין היותו שחקן ובין אם אינו מקבל שכר, בין אם הוא נמנה על קבוצה מקצועית ובין אם הוא שייך לליגה נמוכה, ליגה אזורית, ליגת מבוגרים וכו'. על פי חוק, כל אגודה מבטחת את ספורטאיה בביטוח זה. 

בהתאם לחוק הספורט, הנפגע יהיה זכאי הן לתגמול בגין תקופות אי כושר לעבוד ובנוסף תגמול בגין נכות צמיתה. לנפגע מגיע פיצוי בעבור כל שבוע של אי כושר (מאושר בתיעוד רפואי) ועד לתקופה הנקובה בפוליסה (לכל היותר שנתיים). כמו כן, זכאי הנפגע לתגמול בגין נכות צמיתה שנגרמה לו והן בגין הוצאות רפואיות שהיו מנת חלקו. שיעור הפיצוי קבוע בפוליסה ואסור שיהיה נמוך מהשיעורים הקבועים בחוק הספורט. הפיצוי בגין הנכות הוא פונקציה של סכום המקסימום ושל שיעור הנכות. כך למשל, אם הפוליסה מעניקה 250,000 ₪ בגין 100נכות ולספורטאי שנפגע נקבעו 10נכות בלבד, סכום המענק עקב הנכות יעמוד על 25,000 ₪. 

חשוב לדעת כי ניתן לקבל פיצוי מביטוח לאומי ובנוסף פיצוי מכוח פוליסת ביטוח ספורטאים. בנוסף, גם קטינים זכאים לקבל פיצוי עבור תאונה אישית במסגרת היותם שחקנים באגודה, יחד עם חשוב לדעת כי החוק קובע תעריפי פיצוי מופחתים לקטינים 

במידה והאגודה לא רכשה פוליסה מתאימה, או שלא כללה את שם השחקן הנפגע בין שחקניה, מדובר בהפרת החוק על ידה, והאגודה תחויב בעצמה והן באמצעות מנהליה לפצות את הנפגע בהתאם לפיצוי שהיה מקבל, לו הייתה נרכשת הפוליסה כנדרש. 

חברת עורכי הדין מרקמן את טומשין, מייצגת לקוחות בתביעות למיצוי זכויות מול חברות הביטוח בגין ביטוח תאונות אישיות. 

להבדיל מביטוחים אחרים, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, במקרה של ביטוחי תאונות אישיות ניתן לקבל כפל פיצוי בגין אותה תאונה ואותה נכות. 

לכן, אדם אשר נפגע בתאונה ואשר היה מבוטח באותה עת במספר פוליסות אשר כיסו פגיעה תאונתית יכול לדרוש ולקבל פיצוי מכל אחת מחברות הביטוח בגין אותה התאונה, אותה הפגיעה ואותה הנכות. 

חברות הביטוח לא תוכלנה לדרוש קיזוז של הפיצויים אשר התקבלו ע"י חברות הביטוח האחרות או לקזז, כפי שלעיתים ניתן לעשות, כספים אשר התקבלו על ידי גופים אחרים (כתוצאה מתביעת צד ג' או תביעה שהוגשה למוסד לביטוח הלאומי). 

בדומה, אף בתביעת צד ג', לא יוכל המזיק לדרוש מהתובע לקזז מתביעתו הטבה כספית שניתנה לו על ידי ביטוח פרטי שהיה לו ולא יוכל להקטין את היקף הפיצוי שהוא עצמו חב בו כתוצאה מכך שלתובע קיימת הייתה בעת התאונה פוליסת ביטוח תאונות אישיות או כל פוליסה פרטית אחרת. 

משרדנו ייצג ומייצג מבוטחים אשר נפצעו בתאונות והיו להם פוליסות ביטוח תאונות אישיות והוציא עבורם פיצוי בהיקף של עשרות אלפי שקלים. 

משרדנו צבר מיומנות בניהול מו"מ מול נציגי חברות הביטוח השונות אשר מסייע להוביל לפיצוי הגבוה ביותר עבור לקוחותינו בזמן הקצר ביותר. 

אדם שנפגע בתאונת עבודה רשאי לתבוע, בנוסף למוסד לביטוח לאומי, גם את המזיק, כלומר את האדם האחראי לתאונה. אדם זה יכול להיות:
א. המעביד וחברת הביטוח שלו.
ב. עובד אחר שפגע בתובע.
ג.  אדם אחר שגרם לפגיעה אף אם אינו עובד.
ד.  נהג הרכב וחברת הביטוח אם מדובר בתאונת דרכים בעבודה. 

יש להדגיש כי תביעה כנגד המזיק לא באה במקום תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי אלא בנוסף אליה. למצער, עובדים רבים אינם מודעים לזכותם זו והם מסתפקים בתשלומים מהביטוח הלאומי ואינם תובעים את המעביד או את האדם האחר שאחראי  לפציעתם. 

בהבדל מהתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי שם אין חשיבות לשאלה מי אשם בתאונה, הרי במקרה של התביעה לפי פרק זה קיימת חשיבות רבה לכך. העובד חייב להראות כי הוא לא האשם הבלעדי בתאונה, אלא קיים אדם אחר שהוא אשם בתאונה ולכן חייב לפצות את העובד. 

חריג לכלל זה חל רק במקרה ותאונת העבודה הוא גם תאונת דרכים. במקרה כזה אין חשיבות לאשמה וגם אם העובד הוא האשם הבלעדי בתאונת הדרכים הוא יהיה זכאי לפיצוי גם מהמוסד לביטוח לאומי וגם מחברת הביטוח (ראה פרק תאונות דרכים). 

התביעות כנגד המזיק מוגשות לבית המשפט השלום או בית המשפט המחוזי לפי שווי התביעה. התביעות מוגשות, בדרך כלל, באמצעות עורך דין המתמחה בתחום זה. 

נביא להלן מספר דוגמאות למקרים המזכים את העובד באפשרות לתבוע בבית המשפט בנוסף לתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי: 

א. עובד שנפגע כתוצאה ממכונה לא בטיחותית – במקרה זה זכאי העובד לפיצוי מהמעביד שלא דאג לשמור על כללי הבטיחות ולהתקין את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, בנוסף לגמלה החודשית מן המוסד לביטוח לאומי. העובד יוכל לתבוע את המעביד עצמו ואת חברת הביטוח של המעביד. 

ב. עובד שנפגע כתוצאה מכך שעובד אחר הפיל עליו חפץ כבד – במקרה כזה יכול הנפגע לתבוע גם את העובד שפגע בו וגם את המעביד שהוא אחראי על העובד הפוגע וחברת הביטוח שלו. כמובן, תביעה זו היא בנוסף לתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי. 

ג. פועל בנין שהתמוטט עליו קיר במהלך עבודתו או שהפיגום עליו עמד התמוטט – עובד כזה יכול לתבוע את מי שאחראי לבניית הקיר או הפיגום. אם היה זה המעביד של הפועל הוא יוכל לתבוע אותו, ואם היה זה קבלן אחר שבנה את הקיר או הפיגום יוכל הפועל לתבוע אותם. 

ד. עובד שנפגע בתאונת דרכים במהלך עבודתו יוכל לתבוע בנוסף לביטוח הלאומי גם את חברת הביטוח של הרכב בו נסע או הרכב שפגע בו אם היה הולך רגל. 

לעיתים קרובות קיים קשר הדוק בין אחוזי הנכות שנקבעו לעובד בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לבין הפיצויים שהוא יכול לקבל מן המעביד וחברת הביטוח או האדם שגרם לתאונה. בשל כך, מומלץ כי העובד יקבל יעוץ משפטי בטרם יגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי – על מנת שעורך הדין ינחה אותו בהליכים במסגרת הביטוח הלאומי במקביל להגשת התביעה לבית המשפט. 

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

את מספר אחד! באמת! מה שלא יהיה תודה לך!! את אלופה!!

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
רשלנות רפואית בלידה- מתי כדאי להגיש תביעה
קרא עוד
המלצות

את מספר אחד! באמת! מה שלא יהיה תודה לך!! את אלופה!!

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם