דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

נפגעי איבה

זכותכם המלאה לדעת-מדריך משפטי לנפגעים ולנפגעות כתוצאה מפעולות איבה

על פי קביעה הקיימת בחוק, נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לקבל תגמולים כספיים והטבות שמטרתם היא לתת מענה לפגיעתם ולתמוך בהם בתהליך החלמתם. הדרך בה ניתן לממש את הזכויות הללו, היא לפנות אל ענף ייעודי בביטוח הלאומי אשר מטפל במקרים של נפגעי פעולות איבה. 

'חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה, התש"ל – 1970' הוא החוק המסדיר את מתן הפיצויים וההטבות המיוחדות המגיעים לנפגעי ולנפגעות פעולות האיבה. מי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה, יהיו זכאים לקבל תגמולים חודשיים, מסלולי שיקום ייעודיים, מענקים חד פעמיים ומענקיים שנתיים. הזכאות לזכויות ולקבלת ההטבות תיקבע עפ"י קריטריונים שונים המוגדרים ב- 'חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה, התש"ל – 1970'. הזכאות לקבלתם של התגמולים הכספיים תיקבע עפ"י הקריטריונים המוגדרים ב- 'חוק הנכים' (תגמולים ושיקום).

מה הן "פעולות איבה" ומי הם נפגעי פעולות האיבה?
פעולות איבה, בהגדרתן, הן פעולות עוינות המתבצעות ע"י צבא של מדינת אויב, ארגוני טרור או מפגעים יחידים – על רקע לאומני. מבחינת החוק, נפגעי פעולות האיבה הם אזרחים או תושבים של מדינת ישראל ובתנאים מסוימים – גם אנשים המגיעים לבקר בה בלבד. דוגמא רלוונטית לנפגעי פעולות איבה, היא תושבים אשר נפגעו כתוצאה מירי רקטי אל עבר ישובים בישראל.

למרבה הצער, ישראל נמנית עם המדינות ה- "עשירות" בעולם בכל מה שקשור בניסיון  מלחמתי אל מול אויביה. בחלק גדול מן המקרים, היו גם לא מעט נפגעים ונפגעות אשר נפגעו כתוצאה מפעולות איבה ישירות. בגלל מצב זה בדיוק, חוקק בישראל 'חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה, התש"ל – 1970'. תוכנו של החוק לקוח משתי מקורות שונים:

  •  'חוק הביטוח הלאומי' – בעיקר בהקשר של הפעלת החוק וקביעת נכות.
  •  'חוק הנכים' (תגמולים ושיקום) – חוק החל על נפגעים ונפגעות במהלך שירותם הביטחוני (סוהרים, חיילים, אנשי קבע, קצינים או מתנדבים המשרתים במשמר האזרחי).

אזרחי ותושבי ישראל אשר רואים עצמם כנפגעים כתוצאה מפעולות איבה, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, יהיו רשאים להגיש על כך תביעה מיוחדת ב-'ענף נפגעי פעולות האיבה' במוסד לביטוח הלאומי.

כיצד מגישים תביעה בכדי לקבל הכרה כ- "נפגעי פעולות איבה"?
את התביעה יש להגיש לידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות מילויו של טופס התביעה הייעודי  "הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי" – בל/580. מדובר באירועים בהם היו נפגעים רבים (כמו פגיעות שנגרמו חלילה מטילים או מפיגועים), אז לא יהיה צורך בצירוף אישור מן המשטרה. את טופס התביעה ניתן להשיג במשרדי הביטוח הלאומי, או להורידו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

לנוחיותכם – תוכלו להוריד את טופס התביעה באמצעות הקישור הבא: "הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי"

אל טופס התביעה יש לצרף אסמכתאות רפואיות רלוונטיות (למשל- במקרה של פגיעות חרדה יש לצרף מסמכים רפואיים החתומים ע"י רופא העוסק בבריאות הנפש). במקרה של עובדים שכירים – יש לצרף את תלושי השכר משלושת החודשים האחרונים אשר קדמו לפגיעה.חשוב לציין, כי המדינה מעמידה לרשותם של הנפגעים עובדים סוציאליים, שתפקידם הוא להעניק סיוע בהגשת התביעה ובתהליך מימושן של הזכויות וההטבות. (עפ"י רוב, העובדים הסוציאליים דואגים ליצור קשר עם הנפגעים זמן קצר לאחר שאירועי פעולות האיבה התרחשו).

מי הוא הגורם האחראי לקבוע האם פעולה עוינת שהתרחשה היא בהכרח פעולת איבה?

במשרד הביטחון ישנו גוף מיוחד אשר נקרא "הרשות המאשרת". תפקיד של הרשות המאשרת הוא לקבוע האם מאורעות כאלו ואחרים יכולים להיחשב כפעולות איבה. טופס התביעה המוגש לביטוח הלאומי, מועבר בהמשך לרשות המאשרת אשר בוחנת ומחליטה האם מדובר בפעולת איבה או שלא. את החלטתה הסופית בנושא, הרשות המאשרת תצטרך לספק בתוך שלושה חודשים מהרגע שהבקשה הועברה אליה. כאן יש להוסיף, כי קיימת אפשרות לערער על החלטתה של הרשות המאשרת, כאשר הערעור יועבר לוועדה מיוחדת המנוהלת ע"י שופט בביהמ"ש המחוזי.

באופן עקרוני, החלטתה של וועדת הערעורים בביהמ"ש המחוזי היא סופית. יחד עם זה, במקרים ובתנאים מסוימים, קיימת אפשרות להגיש עתירה נוספת לבג"צ בכדי לערער על החלטתה של הוועדה המחוזית.

במידה והרשות המאשרת מצאה לנכון לקבוע כי מאורע מסוים נחשב לפעולת איבה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס ייעודי נוסף "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות" – בל/581. גם את הטופס הנ"ל ניתן להשיג במשרד הביטוח הלאומי או להורידו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

אילו זכויות והטבות מגיעות לנפגעי פעולות האיבה?

אנשים שנפגעו מפעילות עוינת ואשר הוגדרו כנפגעים כתוצאה מפעולות איבה, יהיו זכאים לשורה ארוכה ונרחבת של זכויות והטבות המגיעות להם עפ"י חוק:

  • קבלת תגמולים חודשיים:

אחת ההטבות המרכזיות הקשורות לפגיעה כתוצאה מפעולות איבה, היא האפשרות לקבל תגמולים חודשיים שהזכאות להן נקבעת בהתאם להחלטותיה של ועדה רפואית מיוחדת המנוהלת ע"י המוסד לביטוח לאומי. חשוב להדגיש, כי קבלת התגמולים החודשיים תהא תלויה בקביעת נכות ברמה מסוימת; כאשר קביעה זו תעשה עפ"י הסעיפים המקובלים ב- 'חוק הנכים' (תגמולים ושיקום). משמעות הדבר היא, שקביעת רמות הנכות עבור נפגעי פעולות האיבה תתבצע בהתאמה לאותם הקווים המנחים אשר לפיהם נקבעות גם רמות הנכות של נפגעי מערכת הביטחון (למשל- חיילים, סוהרים, או מתנדבי המשמר האזרחי המוגדרים כ- "נכי צה"ל").

כאשר נקבעת נכות בשיעור של 10%-19% נכות, יינתן מענק חד פעמי אשר עשוי לנוע בסכומים המתחילים ב- 46,177 שקלים (בקביעה של 10%)  ולהגיע עד לסכום של 174,663 שקלים (בקביעה של 19% נכות). כאשר נקבעים 20% נכות ומעלה, ייקבעו תגמולים חודשיים המתחילים בסכומים של 855 שקלים (בקביעה של 20%) ואשר עשויים להגיע עד ל- 5,986 שקלים (בקביעה של 100%).

בתוך הגדרות הנכות, יש לשים לב ולהבחין בין:

1)    נכים נצרכים: נכים שנכותם אינה פחותה משיעור של 50% נכות, הם אינם מסוגלים להתפרנס כתוצאה מנכותם, סך הכנסותיהם אינו עולה על פי שניים מאדם רווק ועד פי שלושה מבעל משפחה בהתייחס לשכר הממוצע בשוק, והם אינם ניתנים לשיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת תגמולים אשר עשויה להתחיל ב- 8,245 שקלים ולהגיע עד ל- 11,550 שקלים (**קביעת התוספת תהיה תלויה בדרגת הנכות ובמצבו המשפחתי של הנפגע**).

2)    נכים מחוסרי פרנסה: נכים שנכותם אינה פחותה משיעור של 20% נכות, הכנסתם אינה עולה על מחצית מאופי ההכנסות שצוינו לעיל, והם מצויים בתהליך שיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת תגמולים אשר עשויה להתחיל ב- 2,675 שקלים ולהגיע עד ל- 7,225 שקלים (ושוב, הקביעה תיעשה בהתאם לדרגת הנכות והמצב המשפחתי של הנפגע).

3)    קבלת תגמולים מיוחדים: מיועדת לנכים שנכותם אינה פחותה מ- 20%, רמת הכנסתם אינה עולה על ההכנסה שצוינה לעיל והם אינם ניתנים לשיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת תגמולים אשר עשויה להתחיל ב- 4,811 שקלים ולהגיע עד לסכום של 8,062 שקלים (ובדומה לשתי הדוגמאות הראשונות, קביעת תוספת התגמולים תהיה תלויה בדרגת הנכות ובמצבו המשפחתי של הנפגע.

4)    תגמולי פרישה מוקדמת: סוג מיוחד של תגמולים המוענקים לנכים אשר פרשו כליל מעבודתם בגילאים 50-67, יש להם לפחות 35% נכות (או נכות בשיעור של 20% הנובעת מפגיעת ראש או נפש),הם אינם מסוגלים לעבוד בכלל, הכנסתם מאיזשהו מקור אינה עולה על פי שניים מן השכר הממוצע במשק והם אינם ניתנים לשיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת אשר עשויה להתחיל ב- 645 שקלים ולהגיע עד לסכום של 3,229 שקלים (קביעת התוספת תהיה תלויה בגיל הפרישה).

  • תגמולי טיפולים רפואיים:

נפגעי פעולות איבה אשר אינם כשירים לעבודה, יהיו זכאים עפ"י חוק לקבל תגמולי טיפול רפואיים (או "תגמולי תט"ר") למשך פרק זמן אשר אינו עולה על 9 חודשים מיום הפגיעה (במקרים מסוימים, ניתן לבחון את האפשרות של הערכת התגמולים). חשוב להדגיש, כי כל עוד הוא מקבל את תגמולי הטיפול הרפואיים, כל פיצוי או קצבה אחרים ינוכו מזכותו של הנפגע.

אנשים אשר עבדו בטרם פגיעתם, יהיו זכאים לתגמול בסך ממוצע הכנסות הנטו של שלושת החודשים שקדמו לפגיעה. עם זאת יש לסייג, סך התגמולים לא יוכל לעלות הסכום המקסימאלי המשולם לחיילי מילואים (סכומים של כ- 1,450 שקלים ליום או 43,000 שקלים לחודש). אנשים שלא עבדו לפני הפגיעה, יהיו זכאים לקבל תגמולים אשר עשויים להתחיל ב- 5,574 שקלים ולהגיע עד לסכום של 7,225 שקלים (התגמולים ייקבעו בהתאם למצב המשפחתי של הנפגע ו/או לגילם של ילדיו).

*עובדים עצמאיים יהיו זכאים לקבל גובה תגמולים דומה למי שלא עבדו לפני פגיעתם, אך הם יוכלו גם לקבל תגמולים גבוהים יותר אם יוכיחו כי הכנסתם נפגעה ברמה משמעותית.

  • קבלת החזרים עבור טיפולים ועזרים רפואיים:

החוק קובע כי מי שהוגדרו כנפגעים כתוצאה מפעולות איבה, יהיו זכאים להטבות ולהחזרי הוצאות רפואיות הכוללים בין היתר:

–          החזרי הוצאות עבור מכשירי עזר רפואיים.

–          השתתפות עצמית ברכישת תרופות.

–          החזרי הוצאות עבור טיפולים רפואיים.

–          קבלת דמי החלמה רפואית (במקרים של אשפוז או ניתוח בהם נדרשת תקופת החלמה ממושכת).

–          זכאות למימונם של טיפולי שיניים (גם בלי קשר ישיר לפעולות האיבה).

*מרבית החזרי ההוצאות הרפואיות ניתנים בעיקר עבור טיפולים המוענקים במסגרתה של הרפואה הציבורית.

  • זכאות לרכב רפואי ודמי ניידות:

נפגעי פעולות איבה אשר הפכו לנכים, יהיו זכאים לקבל "רכב רפואי" מיוחד שיוכל לסייע להם להתנייד ממקום למקום. כחלק מן ההטבה לקבלת הרכב הרפואי, יינתנו לנפגע:

–          השתתפות עצמית ברכישה.

–          שירותי אחזקה והחלפה.

–          פטור מלא ממיסים.

–          הלוואה מיוחדת לרכישת הרכב.

–          מענק ביטוח והוצאות החזר על אגרת הרכב (תשלום ה- "טסט").

*שירותי אחזקה והחלפה יינתנו בהתאמה לדרגת וסוג הנכות (לפחות 30% נכות בגפיים התחתונות או נכות העומדת על שיעור של 50% ומעלה).

*נכים הרוכשים רכב רפואי, יהיו זכאים לקבל דמי ניידות הנקבעים בהתאם לסוג הפגיעה ובהתאם לדרגת הנכות אשר נקבעה להם. יחד עם זה, גם אם הם לא רוכשים רכב רפואי, הם עדיין יהיו זכאים לקבל את דמי הניידות.

  • קבלת הטבות ומענקים נוספים:
    אנשים שנפגעו כתוצאה מפעולות איבה, יהיו זכאים עפ"י חוק למגוון רחב של הטבות ומענקים:

–         השתתפות בתשלומי ביטוח הבריאות.

–         מענק סיוע לרכישת דירה (למשל- מענק לרכישת דירה עבור נכים שאין להם דיור המתאים לנכותם).

–         אספקת ציוד חשמלי ביתי לאנשים משותקים.

–         מענק הבראה שנתי (נקבע בהתאם לדרגת הנכות).

–         סיוע בתחום הסיעוד.

–         מענק מיוחד לילדיהם של נכים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

–         מענק החזרים על תשלומי מס.

–         הנחה בשכר דירה לדיירי "עמידר".

–         השתתפות במימון ציודים של היגיינה אישית.

–         מענקי לידה לנכות חד הוריות.

–         סיוע מיוחד ללוקים בעיוורון.

–         ועוד…

הערה כללית:
כאשר מתגלעת מחלוקת סביב החלטות אשר נוגעות להטבות המגיעות לנכי פעולות האיבה, ניתן להגיש על כך ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (ויש לעשות זאת, לכל היותר, בתוך שנה).

במקרים קיצוניים, כאשר אירוע פעולת האיבה מסתיים חס וחלילה במוות, יינתן סיוע לבני משפחותיהם של הנספים אשר יכלול בין היתר: מתן תגמולים חודשיים, מענקים והטבות בתחומים שונים, מימון בהוצאות רפואיות (למשל- מימון טיפולים נפשיים) ועוד.

למידע נוסף בנושא זכויות נפגעי איבה באתר "כל זכות"  לחץ כאן 

אנו זמינים לשאלות שלכם בטלפון: 8332* או תשאירו פנייה באתר נחזור אליכם בהקדם. 

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

המלצה חמה על משרד עם שירות מעולה.
טיפלו בי בנחישות ובסיוע רב בתיק של משרד הביטחון.
צוות מדהים בעל יחס סבלני, מקצועי ונאמן.
תודה רבה לכל הצוות ועורכי הדין שליוו אותי לאורך כל התהליך.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
מי כאן מקלל?
קרא עוד
המלצות

המלצה חמה על משרד עם שירות מעולה.
טיפלו בי בנחישות ובסיוע רב בתיק של משרד הביטחון.
צוות מדהים בעל יחס סבלני, מקצועי ונאמן.
תודה רבה לכל הצוות ועורכי הדין שליוו אותי לאורך כל התהליך.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם