מאמרים
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  הזכות להיות מיוצג על ידי עו"ד בועדות הרפואיות וההליכים בפני הועדות הרפואיות בביטוח הלאומי

  הגדל

  לאחר שהכיר פקיד התביעות בתביעה בתאונת העבודה, ולאחר שנסתיימה תקופת אי הכושר או חלפו 91 יום, והנפגע נותר נכה כתוצאה מהתאונה - עליו להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי לקבוע לו דרגת נכות. הבקשה מוגשת באמצעות טופס הנקרא "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום גמלת נכות מעבודה". העובד צריך להגיש טופס זה ביוזמתו, שכן ללא הגשת הבקשה הוא לא יזומן לוועדה רפואית לקביעת דרגת נכות.

   

  לאחר הגשת הבקשה לקביעת דרגת נכות בגין תאונת העבודה מזומן העובד לוועדה רפואית. הועדה קובעת את דרגת הנכות של נפגע תאונת העבודה, בהתאם לבדיקה הרפואית שנערכת לו ועפ"י מסמכיו הרפואיים.

   

  הועדה רשאית לדרוש מן מנפגע תאונת העבודה לבצע בדיקות רפואיות נוספות (כגון: צילומי רנטגן,C.T) וכן רשאית למנות רופא מומחה בתחום מסוים אשר יגיש לוועדה את חוות דעתו. רופא מומחה זה הינו יועץ בלבד והפוסק הסופי הינו רופא הועדה אשר רשאי לקבל את חו"ד הרופא המומחה או לדחות אותה.

   

  אחת מן הזכויות החשובות של נפגע עבודה הינה הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בפני הועדה הרפואית, וכן להגיש חוות דעת רפואית של רופא מטעמו. נפגע תאונת העבודה אף רשאי, במקרים המתאימים, לבקש מן הוועדה כי תזמן את הרופא המומחה שלו על מנת שיופיע בפני הוועדה ויסביר לה את טענותיו הרפואיות.

   

  לקוחות המשרד זוכים לליווי וייצוג של עו"ד בועדות הרפואיות, לרבות ייצוג בועדות הרפואיות הראשונות ובועדות הרפואיות לעררים.

   

  הועדה הרפואית רשאית לקבוע אחוזי נכות משני סוגים:

  א. דרגת נכות צמיתה- כאשר מצבו של נפגע תאונת העבודה התייצב ולא צפוי שינוי בעתיד תקבע הועדה את אחוזי הנכות הקבועים.

   

  ב. דרגת נכות זמנית- כאשר מצבו של נפגע תאונת העבודה עדיין לא התייצב (לדוגמא: כאשר הוא נמצא בטיפולים פיזיותרפיים העשויים לשפר את מצבו, צפוי לעבור ניתוח בעתיד או שעדיין לא ידוע אם הטיפול הרפואי הצליח אם לאו) תקבע הועדה אחוזי נכות זמניים לעובד עפ"י מצבו בעת הבדיקה. הועדה תקבע בנוסף מועד לבדיקה חוזרת לקביעת דרגת נכות צמיתה ("קבועה").

   

  דרגת הנכות הצמיתה נקבעת בהתאם לרשימה של פגיעות הקבועה בתקנות הביטוח הלאומי, ומפרטת את אחוזי הנכות לכל פגיעה.

  הנפגע זכאי לקבל עותק מההחלטה, מהפרוטוקולים של כל הדיונים שנערכו בפני הועדה ומכל חומר רפואי או אחר שהיה בפניה. כמו כן, חייבת הועדה הרפואית לנמק את החלטתה בכתב.

   

  ערעור על החלטת הועדה רפואית בתאונת עבודה 

  ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית בפני ועדה רפואית לעררים, תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה. הערעור יכול להיות מוגש ע"י נפגע תאונת העבודה או ע"י המוסד לביטוח לאומי. ממולץ להיעזר בעו"ד בעת הכנת הערר לועדה הרפואית.

   

   ועדה רפואית לעררים תכלול שלושה רופאים.

  הערעור הינו למעשה מכתב המופנה למזכיר הועדה הרפואית היושב בסניף המוסד לביטוח לאומי, ובו מפורטים נימוקי הערעור.

   

  הועדה לעררים רשאית לשנות את החלטת הועדה הראשונה ולהגדיל את אחוזי הנכות או להקטינם. יש להדגיש כי אף אם הערעור הוגש ע"י העובד ולא ע"י המוסד לביטוח לאומי רשאית הועדה לערעורים להקטין את אחוזי הנכות, אולם עליה להזהיר קודם לכן את הנפגע כי היא שוקלת לעשות כן, ולאפשר לו במקרה זה לבטל את הערעור.

   

  ערעור על החלטת הועדה הרפואית לבית הדין לעבודה

  על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, רק בשאלה משפטית, תוך 60 יום מן היום שהגיעה ההחלטה לידי נפגע תאונת העבודה.

   

  יובהר, כי לא ניתן לערער בטענה שהועדה לעררים טעתה מבחינה רפואית ונתנה אחוזי נכות נמוכים. טענה זו הינה טענה רפואית שבית הדין לעבודה לא מוסמך לדון בה. יש לנסח את הערעור ולצמצמו לטענות משפטיות בלבד, כגון:

  א. הועדה לא נימקה את החלטתה.

  ב. הועדה לא הסבירה מדוע לא קיבלה את חוות דעת הרופא של הנפגע.

  ג. הועדה לא התייחסה לחלק מתלונות של הנפגע ולא בדקה אותם כלל.

  ד. הועדה טעתה בחישוב (להבדיל מקביעת) אחוזי הנכות.

   

  על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה. הערעור הוא בשאלה משפטית בלבד ולא בשאלה רפואית.

   

  לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד ללא התחייבות, נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון שמספרו 08-9393100 או באמצעות מערכת הפניות המקוונת באתר.

  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד