מאמרים
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  תביעה כנגד מכון כושר

  חברת עורכי דין מרקמן טומשין מייצגת במספר רב של מקרים אנשים אשר נפגעו במהלך פעילות במרכז ספורט.
  כידוע, פעילות ספורטיבית במרכז ספורט, בין אם קאנטרי קלאב ובין אם במכון כושר, יוצרת סיכון מוגבר לתאונות.
  הגדל
  כך למשל ארע לד' לקוחה אשר יוצגה על ידי משרדנו שיום אחד, כאשר הגיעה למכון כושר גדול בעיר רחובות בו התעמלה וביקשה לעלות על הליכון נפלה ונחבלה כתוצאה מכך שההליכון הושאר פועל ע"י מתעמל שקדם לה.
  כתוצאה מכך, ד' אשר לא הבחינה בכך שההליכון פועל ולא ציפתה זאת נפלה בעוצמה מיד עם עלייתה להליכון ונחבלה קשות בפניה וברגלה.
  משרדנו הצליח להוכיח בפני בית המשפט כי המכון התרשל בכך שלא השגיח כראוי על המתאמנים ועל המתקנים המצויים בשטחו.
  בת.א.  2797/06 קאן מינה נ' רני ג'רסי סטייל מכון בריאות וכושר צוין כי לצד התועלת הגופנית וההנאה שמפיק המתאמן מאימון במכון כושר, כרוך אימון כאמור, מעצם טבעו ואופיו, בסיכונים לא מועטים.
  לפיכך, קבע בית המשפט הנכבד, מוטלת חובה על בעלי מכוני כושר לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים כדי להגן על המתאמנים מחשיפה לסיכונים כאמור.
  פסק דין נוסף, אשר דן בחובת הזהירות של בעלי מכון כושר למתאמנים במכון, ניתן במסגרת הליך שנוהל בת.א.  1817/05 בורנשטיין נחמה נ' מכבים מרכז חינוכי עולמי בע"מ (להלן: פרשת בורנשטיין).
  בפרשת בורנשטיין נדונה אחריותו של בעלי מכון כושר לנזקי הגוף שנגרמו לתובעת בנסיבות זהות לנסיבות דנן.
  במקרה זה, התובעת נפגעה במהלך עליה על הליכון אשר היה מצוי במכון הכושר. דא עקה שעם עלייתה התברר לתובעת כי ההליכון פעל עוד בטרם עלתה עליו והיא נפלה ונחבלה.
  בפרשת בורנשטיין נקבע כי מכון כושר סביר המחזיק או מפעיל חדר כושר צריך לצפות כי במידה ולא ידאג להפעלת מכשירי ההליכה על כל חלקיהם, לרבות שרוך הביטחון ולא ידאג להזהיר את מבקרי חדר הכושר מפני תוצאות אפשריות של מעבר בין המכשירים מבלי לכבות אותם ומבלי לתת את הדעת אם המכשירים אליהם הם עוברים מופעלים, עלול מי מהמתאמנים להיפגע.
  בית המשפט הנכבד מוסיף וקובע כי מכון כושר סביר צריך לצפות שמתאמנת עלולה להיפגע כתוצאה מפעולת הליכון שלא הופסקה וגם עליו לצפות מקרה בו מתאמן אחר ירד מההליכון ולא ינתק אותו ובכך עלול לגרום לתאונה.
  בית המשפט הנכבד מונה בפרשת בורנשטיין את המבחנים אשר נקבעו בפסיקה להקמת חובת זהירות קונקרטית וכוללים שאלות כגון האמצעים אותם יש לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק; הסבירות שהנזק יתרחש; ההוצאות הדרושות למנוע את הנזק; חומרת הנזק; הערך החברתי של ההתנהגות שגרמה לנזק ועוד שאלות המבוססות על ההנחה שהאמצעים אשר המזיק צריך לנקוט אינם חייבים להסיר את הסיכון, אלא אמצעים שסביר לנקוט בנסיבות העניין. 
  אם ניתן היה בנקל למנוע את הסכנה, מציין בית המשפט, יהא זה סביר לדרוש שהאמצעים ינקטו אפילו אם הסכנה אינה כה חמורה.
  בית המשפט הנכבד מטיל, בהתאם למבחני הפסיקה, על בעלי מכון הכושר את החובה לנקוט אמצעי זהירות סבירים, כגון; 
  (1 השמשת שרוך לנטרול הפעילות של ההליכון עם סיום פעילותו של מתאמן.
  (2 הדרכת המתאמנים בנוגע לאופן השימוש טרם תחילת פעילותם במכון הכושר.
  (3 הצבת שלטים.
  (4 פיקוח אפקטיבי של מדריך.
  נפגעת במכון כושר, קאנטרי קלאב או סטודיו למיניהם התקשר עוד היום למשרדנו וברר האם מגיע לך פיצוי.

  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד