.
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  תאונות אישיות ספורטאים

  תביעה זו יכול להגיש כל שחקן, בין אם הוא מקבל שכר בגין היותו שחקן ובין אם אינו מקבל שכר, בין אם הוא נמנה על קבוצה מקצועית ובין אם הוא שייך לליגה נמוכה, ליגה אזורית, ליגת מבוגרים וכו'. על פי חוק, כל אגודה מבטחת את הספורטאים בביטוח זה.

  בהתאם לחוק הספורט, הנפגע יהיה זכאי הן לתגמול בגין תקופות אי כושר לעבוד ובנוסף תגמול בגין נכות צמיתה. לנפגע מגיע פיצוי בעבור כל שבוע של אי כושר (מאושר בתיעוד רפואי) ועד לתקופה הנקובה בפוליסה (לכל היותר שנתיים). כמו כן, זכאי הנפגע לתגמול בגין נכות צמיתה שנגרמה לו והן בגין הוצאות רפואיות שהיו מנת חלקו. שיעור הפיצוי קבוע בפוליסה ואסור שיהיה נמוך מהשיעורים הקבועים בחוק הספורט. הפיצוי בגין הנכות הוא פונקציה של סכום המקסימום ושל שיעור הנכות. כך למשל, אם הפוליסה מעניקה 250,000 ₪ בגין 100% נכות ולספורטאי שנפגע נקבעו 10% נכות בלבד, סכום המענק עקב הנכות יעמוד על 25,000 ₪.

  חשוב לדעת כי ניתן לקבל פיצוי מביטוח לאומי ובנוסף פיצוי מכוח פוליסת ביטוח ספורטאים. בנוסף, גם קטינים זכאים לקבל פיצוי עבור תאונה אישית במסגרת היותם שחקנים באגודה, יחד עם חשוב לדעת כי החוק קובע תעריפי פיצוי מופחתים לקטינים

  במידה והאגודה לא רכשה פוליסה מתאימה, או שלא כללה את שם השחקן הנפגע בין שחקניה, מדובר בהפרת החוק על ידה, והאגודה תחויב בעצמה והן באמצעות מנהליה לפצות את הנפגע בהתאם לפיצוי שהיה מקבל, לו הייתה נרכשת הפוליסה כנדרש.

  חברת עורכי הדין מרקמן את טומשין, מייצגת לקוחות בתביעות למיצוי זכויות מול חברות הביטוח בגין ביטוח תאונות אישיות.

  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  עבור לתוכן העמוד