דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

תאונות דרכים

התנאים לקבלת פיצוי במקרה של תאונת “פגע וברח”

תאונת “פגע וברח” היא תאונת בה הרכב המעורב בורח ממקום התאונה מבלי לעצור ולסייע לפצועים, ומבלי להשאיר פרטים מזהים. מבחינת החוק הפלילי מדובר בעבירה פלילית חמורה שיכולה להגיע לעונשי מאסר לנהג הבורח ומבחינת הנפגע ישנן השלכות ניכרות לעניין תביעת הפיצויים. במאמר זה ננסה בקצרה להבהיר כיצד יש לנהוג במקרה של תאונת “פגע וברח” כדי לקבל פיצוי.

עורך הדין גיא רינטוביץ
שותף, מנהל מחלקה, עורך דין גיא רינטוביץ שותף

במידה ונקלעתם לתאונה מצערת של “פגע וברח”, במדריך זה אנו נעניק לכם מספר כלים שיסייעו לכם להתמודד עם הנושא

בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  תשל”ה-1975, כל נפגע בנזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים יהיה זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח מהרכב שפגע בו

בעוד שבמקרה של תאונת דרכים רגילה תובע הנפגע פיצוי מחברת הביטוח של הרכב ממנו נפגע, במקרה של תאונת פגע וברח לא ניתן להגיע לחברת הביטוח, לנוכח היעדר פרטי הרכב הפוגע. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  הכיר בחשיבות מציאת פתרון לנפגעים בתאונת “פגע וברח” אשר נותרו ללא ידיעה ידיעת זהות הפוגע, ובשל כך ללא אפשרות לקבל ממנו פיצוי, לכן במסגרת החוק הוקם תאגיד ציבורי בשם “קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים”. חשיבותה של “קרנית” רבה שכן עפ”י הסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2017 לבדה (!) נפגעו בסביבות כ-900 בני אדם בתאונות פגע וברח. רוב המימון ל”קרנית” משולם ע”י כלל הציבור דרך ביטוח החובה של כלי רכב, תוך חלוקת הסיכון על כלל הציבור.

בהתאם לחוק, נפגעי תאונות דרכים אשר נפגעו בתאונת פגע וברח ולא הצליחו לאתר את הרכב הפוגע גם לאחר פניה למשטרה וניסיון ברור זהות הרכב יהיו זכאים לפיצוי מ”קרנית” במקרים הבאים:

  1. נפגעי תאונת “פגע וברח”.
  2. נפגעים מרכב שהיה נהוג ע”י נהג חסר רישיון, רכב גנוב, רכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה, רכב שלא בוטח כחוק.
  3. נפגעים מרכב שהיה מבוטח בחברת ביטוח אשר נכנסה להליכי פירוק.

טרם פניה ל”קרנית” , מומלץ לפנות ליעוץ משפטי עם עו”ד המתמחה בייצוג משפטי בתאונות דרכים ולבחון את האפשרויות.

מבחן השקידה הסבירה – איתור פרטי הנהג:

תביעה מול קרנית איננה תביעה רגילה שכן על הנפגע להוכיח שנפגע בתאונת דרכים וכי הרכב ברח ממקום התאונה ולנפגע לא הייתה אפשרות לקבל את פרטי הרכב.

“קרנית” כתאגיד ממשלתי, המבקשת למנוע ניסיונות מרמה והונאה, דורשת ברור מעמיק ואף שולחת חוקרים מטעמה לברר את פרטי הנהג, והאם נעשו מאמצים כלשהם לברור זהות ההרכב ע”י הנפגע. בפסיקה השתרש המושג “שקידה סבירה” כמהווה אינדיקציה למידת החובה של הנפגע לצורך איתור הרכב הפוגע. בתי המשפט פירשו חובה זו באופן הדורש מן התובע להוכיח במאזן הסתברויות, ששקד שקידה סבירה בניסיון לאתר את הנהג הפוגע, כפי שניתן לראות על סמך דבריו של כב’ השופט לוין בע”א 502/04 קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ’ אברהם הורוביץ פ”ד מא(1) 542:

אכן, אין די בכך שהנפגע-התובע הוא עצמו אינו יודע, בעת הגשת התביעה, מיהו הנוהג האחראי. עליו להראות, ששקד במידה סבירה לאתרו ושהדבר לא עלה בידו.”

שאלת  השקידה הסבירה נדונה רבות בפסיקה ובע”א 1344/07 קורן שרה נ’ קרנית  כותב כב’ השופט ק.ורדי כי מקום בו הוכח כי זהות הנהג הפוגע אינה ידועה, ולא ניתן לקבוע מיהו הנהג האחראי לתאונה, משתכללים התנאים לאחריות קרנית וכי קביעת אי הידיעה של הנהג הפוגע נתונה לשק”ד ביהמ”ש. להלן ציטוט מפס”ד:

לטעמי, הגיעה העת להעמיד דברים על דיוקם, לקבוע גבולות ברורים ואחידים להפעלת המבחן השולל את זכאות הנפגע לפיצוי ביחס לסעיף 12 (א) (1) לחוק, באופן אחר ממבחן השקידה הסבירה, המקל יותר עם הנפגע ומחמיר יותר עם המבקש לשלול את הפיצוי מהנפגע, שיביא לידי ביטוי את מטרת ותכלית החוק תוך העברת הנטל למבקש לשלול את הפיצוי מהנפגע, דהיינו לקרנית, לאחר שהנפגע יוכיח שהנהג שפגע בו אינו ידוע.

המטרה הינה שאדם שנפגע בתאונה יאתר את הנהג הפוגע ושלא יתנהג באופן חסר תום לב או מזלזל לאי איתור הנהג הפוגע, שכן הוא יודע שבכל מקרה יפוצה ע”י קרנית ולכן לא ינקוט כל פעולה לאתר את הנהג הפוגע למרות שיכל לעשות כן. ….

יחד עם זאת , אין הצדקה לדידי, להטיל על הנפגע להוכיח שלא נהג ברשלנות אלא בשקידה סבירה, שזהו לטעמי, נטל כבד מדי שאינו עולה בקנה אחד עם תכלית ומטרת החוק.”

כלומר, בכל הנוגע לנטל ההוכחה מגיע כב’ השופט ורדי לכלל מסקנה כי על הנפגע מוטל אך הנטל להוכיח שאינו יודע מי פגע בו. על פס”ד הוגש ערעור מטעם קרנית, רע”א 3909/08, קרנית נ’ שרה קורן, אשר נדחה ע”י ביהמ”ש העליון, אולם מטעמים שונים מאלו של כב’ השו’ ורדי. ביהמ”ש הסביר והבהיר כי כאשר הנפגע מצביע על סיבה סבירה והגיונית ולכך שאין ביכולתו להצביע על הנהג הפוגע, והסברו מהימן, הכף נוטה לטובת הכרה בזכאות לפיצוי מקרנית.

להלן דברי כבוד השופט א. ריבלין:

עם זאת, יש להבהיר בצורה ברורה את משמעותה של “השקידה הסבירה” בהקשר הנדון. ככלל, הסבירות היא מושג משפטי המשקף אמת מידה אובייקטיבית. עם זאת, בענייננו, היסוד האובייקטיבי – שאמור לבטא את שאלת היכולת לדעת – חייב להיבחן לאור מצבו הסובייקטיבי של הנפגע בזמן התאונה ולאחריה. באופן מעשי, על בית המשפט לבחון את הסבריו של הנפגע לגבי סיבת אי-ידיעתו את פרטי הנהג-הפוגע. בחינה זו חייבת להביא בחשבון את אופיו של משטר האחריות ואת אופייה של תאונת הדרכים כאירוע פתאומי וטראומתי”.

ובהמשך:

נראה לי כי יש לבחון את התנהגות הנפגע ואת הסבריו במשקפיים מציאותיות ותוך מתן משקל ראוי למצוקה הסובייקטיבית שבגינה הוא לא השכיל או הצליח לברר את פרטיו של הנהג-הפוגע. “

לנוכח הנטל המוגבר כמוסבר לעיל ועוד הלכות משפטיות נוספות שקצרה היריעה מלהכיל, פנייה לקרנית ללא ליווי משפטי עשויה לחבל בסיכויים לקבל כל פיצוי ולכן מוטב לפנות לעו”ד מתחום תאונות הדרכים שיסייע הן בהוכחת התאונה כתאונת “פגע וברח” והן לשם דרישת וקבלת הפיצוי המקסימלי.

חשיבות איסוף הראיות בתאונת “פגע וברח”:

בכל תאונה קיימת חשיבות לאיסוף הראיות אך לנפגע בתאונת “פגע וברח” יש חשיבות גדולה להוכחת האירוע ע”י צילום מקום התאונה, צילום הרכב הפוגע או איסוף פרטים עליו ככל הניתן, ברור במקום האם יש עדים, פניה למשטרה והודעה על נסיבות התאונה, בירור באזור התאונה האם מישהו ראה את הרכב, האם ישנן מצלמות, סיפור נסיבות התאונה לגורמים הרפואי וכיוב’

בירורים אלו חשובים בכל מקרה תאונה אך הם תנאי הכרחי לקבלת פיצוי מ”קרנית” במקרה של תאונת “פגע וברח”.

לסיכום:

מכל האמור למדנו כי תאונת “פגע וברח” קיימת זכאות לפיצוי מקרנית במקרים שבהם פרטי הפוגע לא ידועים גם לאחר שנעשה ניסיון לאתר את זהות הפוגע.

לאור מורכבות תביעה שכזו, חשוב להיעזר בעורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתביעות הפלת”ד (פיצוי לנפגעי תאונות דרכים) על מנת שהתאונה תוכר כברת פיצוי ועל מנת שתקבלו את הפיצוי הגבוה ביותר לו אתם זכאים.

כמנהל מחלקת תאונות דרכים במשרד מרקמן את טומשין המתמחה בטיפול בתיקי תאונות דרכים וביטוח לאומי, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בביהמ”ש הדורשים הכרה וידע של דרכי החישוב והתנהלות הביהמ”ש. לאורך השנים ייצגתי בהצלחה רבה תובעים שהיו מעורבים בתאונות דרכים קשות לרבות תאונת “פגע וברח”, בהם נפסקו סכומים גבוהים ונקבעו נכויות משמעותיות בביטוח לאומי ובבית המשפט.

 

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

תודה רבה על טיפול מוצלח בתיק של נזקי גוף שנגרמו לאחר תאונת דרכים מצערת, ועל כך שעמדת איתן מול חברת הביטוח שניסתה למזער את הנזק שנגרם ואת ההשפעה של התאונה. עידכנת אותנו בכל שלב של הטיפול הממושך והמייגע בתיק, ענית לנו על כל פניותינו בצורה מדוייקת ובזכות המקצועיות שלך הצלחנו לסגור את התיק בורה מוצלחת. חן-חן על הטיפול הנהדר!

קרא עוד
מן העיתונות
מי כאן מקלל?
קרא עוד
המלצות

תודה רבה על טיפול מוצלח בתיק של נזקי גוף שנגרמו לאחר תאונת דרכים מצערת, ועל כך שעמדת איתן מול חברת הביטוח שניסתה למזער את הנזק שנגרם ואת ההשפעה של התאונה. עידכנת אותנו בכל שלב של הטיפול הממושך והמייגע בתיק, ענית לנו על כל פניותינו בצורה מדוייקת ובזכות המקצועיות שלך הצלחנו לסגור את התיק בורה מוצלחת. חן-חן על הטיפול הנהדר!

קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם