דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

נכי צה"ל וכוחות הביטחון

מי מוכר כנכה צה"ל?

נכה צה"ל הוא אדם שבריאותו נפגמה כתוצאה משירותו הצבאי בצה"ל או בכל גוף אחר המשתייך למערכת הביטחון בישראל. 

על פי רוב, מעמד של נכה צה"ל מעניק לנפגע\ת זכויות ופיצויים ברמות משתנות בהתאם לקביעה ב- 'חוק נכים תגמולים ושיקום, התשי"ט – 1959'. במאמר מקיף זה אנו נדון בהרחבה בשלל ההגדרות וההיבטים המשפטיים הקשורים במונח "נכה צה"ל".

'חוק הנכים תגמולים ושיקום, התשי"ט – 1959' מתייחס ומגדיר את המונח "נכות" כמצב של איבוד כושר היכולת לפעול בצורה תקינה, בין אם בצורה גופנית או שכלית או כמצב של פחיתות ביכולת לפעול בצורה תקינה. בהקשר זה, נכי צה"ל הם אנשים שנגרמה להם נכות במהלך שירותם בצבא (או בגופים ביטחוניים אחרים) כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה.

'חוק הנכים תגמולים ושיקום' מאגד בתוכו שלושה סוגים עיקריים של נכות:

  • חבלה רגילה שנגרמה במהלך השירות הביטחוני.
  • מחלה שנגרמה במהלך השירות הביטחוני.
  • מצבים של החמרה במחלה או חבלה קיימים אשר הוכרו כנכות במהלך השירות הביטחוני.

הגורם החשוב והמשפיע ביותר על ההכרה בנכותם של נכי צה"ל, הוא קיומו של קשר נסיבתי בין הפגיעה שהם חוו במהלך שירותם הביטחוני (בצבא, במשטרה, בשירות בתי הסוהר וכו') לבין הנכות שנגרמה להם כתוצאה מן הפגיעה הזו. כלומר, על מנת לקבל הכרה בנכותם, החייל, איש הקבע, השוטר או הסוהר יהיו חייבים להוכיח כי לפגיעה והנכות שנגרמו להם יש קשר סיבתי לשירותם הביטחוני.

יש נכים רבים הסוברים כי במידה והם נפגעו או חלו במהלך שירותם הביטחוני, הם בהכרח יוכרו כנכי צה"ל או כנכי משרד הביטחון. יחד עם זה, אם הם לא יצליחו להוכיח כי אכן קיים קשר נסיבתי בין נכותם הקיימת לבין שירותם הביטחוני, הם לא יזכו לקבל הכרה כנכי צה"ל.

היכן מתקבלת ההכרה בנכותם של נכי צה"ל?

אגף השיקום במשרד הביטחון הוא הגוף האחראי לפעול למען שיקומם של נכי צה"ל ובני המשפחות השכולות בשני אגפים שונים: אגף שיקום נכים ואגף ההנצחה. בתוך כל אחד מן האגפים הללו פועלים קציני תגמולים. בשלב זה, נדון בשני התפקידים העיקריים של קצין התגמולים באגף שיקום הנכים:

  • קביעת זכאות לנכות בהתאם לחוקי השיקום – הגדרת זכויות, הטבות וזכאויות עבור אנשים שהוכרו כנכי צה"ל. המעמד "נכה צה"ל" יינתן אך ורק למי שעומדים בתנאים וקריטריונים המוגדרים בחוק. אדם המבקש לקבל הכרה כנכה צה"ל נדרש להגיש תביעה להכרה בנכותו ולהוכיח כי קיים קשר נסיבתי בין שירותו הביטחוני לבין נכותו. את התביעה יש להגיש לידיו של קצין התגמולים. קצין התגמולים הוא הגורם באגף שיקום הנכים אשר מוסמך לדון בתביעות הנ"ל ולקבוע האם הנפגע עומד (או לא) בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.
  • קביעת סוג הנכות ורמתה – קצין התגמולים הוא הגורם הראשוני אשר יכול להכיר בקשר הנסיבתי שבין תנאי שירותו של הנפגע לבין כל נכות שנגרמה לו. בהמשך לזאת, הנפגע נדרש להגיע לוועדה רפואית מיוחדת של משרד הביטחון שתפקידה הוא לבחון אותו ולקבוע האם מגיעים לו אחוזי נכות ופיצויים בהתאמה. קצין התגמולים יכול לקבל או לערער על החלטותיה של הוועדה הרפואית, ולהחליט על קביעת פיצויים/זימון לוועדה רפואית נוספת (עליונה) לאחר חצי שנה.

החלטות אפשרויות בוועדות הרפואיות ומשמעותן:

–          קביעה של 1%-9% אחוזי נכות: הכרה בנפגע כנכה צה"ל ללא קבלת פיצויים.

 –          קביעה של 10%-19% אחוזי נכות: קבלת מענק בסכום חד פעמי.

 –          קביעה של 20% אחוזי נכות ומעלה: קבלת קצבה נכות קבועה ברמה חודשית.

במידה והוועדה הרפואית החליטה על 20% נכות ומעלה, היא יכולה לקבוע האם מדובר בנכות לצמיתה (קבועה) או בנכות זמנית בלבד (במידת הצורך, הנפגע יידרש לעבור וועדה רפואית נוספת לאחר חצי שנה).

המלצה חשובה:

בטרם פנייתכם לקצין התגמולים, כדאי לכם להתייעץ עם עורך דין מומחה אשר מטפל בהגשת תביעות כנגד משרד הביטחון. כך תוכלו להימנע מעשיית טעויות שעלולות לסכן את סיכוייכם לזכות בתביעה.

הכרה בנכי צה"ל לפי תקנה 9 ("נכות מוסבת")

על פי תקנה 9 ל- 'חוק הנכים', נכי צה"ל (ונכי ביטחון אחרים) אשר מתפתחת אצלם פגימה חדשה כתוצאה מנכות קיימת שכבר הוכרה ע"י קצין התגמולים, יהיו זכאים להגיש תביעה ייעודית בגין "נכות מוסבת". ליתר דיוק, הפגימה החדשה אינה חייבת להיות קשורה בתנאי השירות אשר הובילו לנכות הקיימת. ובמילים אחרות, הפגימה החדשה יכולה להיות גורם בלתי אמצעי ביחס לנכות הקיימת שכבר הוכרה ע"י משרד הביטחון. בנוסף, הנכות החדשה היא נכות בפני עצמה, כך שבמידה והיא מקבלת הכרה, הנכה יהיה זכאי לשיעורי נכות נוספים.

דוגמאות לנכות מוסבת:

–          חייל אשר לקה במחלה במהלך שירותו הצבאי והתחיל ליטול תרופות. כעבור שנים של נטילת תרופות, התחילו להתפתח אצל החייל נזקים נוספים ולפי תקנה מספר 9 ניתן להתייחס לכך כאל "נכות מוסבת".

 –          חייל שהוכר כנכה צה"ל כתוצאה מפגיעה בעמוד השדרה, כאשר נכותו הקיימת הובילה לנכות חדשה ברגלו הימנית.

–          חייל הסובל מנכות בברכו הימנית, מה שהוביל להתפתחותה של נכות חדשה גם בברכו השמאלית.

הגשת תביעות בגין החמרת מצב

כאשר חלה החמרה במצבם הרפואי של נכים מן המערכת הביטחונית, הם יהיו רשאים להגיש תביעה בגין החמרת מצב (גם במידה ונקבעו להם בוועדה הרפואית 0% אחוזי נכות.

כך למשל, במקרה שבו נכה צה"ל עם נכות ברגלו הימנית מתחיל לסבול מהחמרה במצבו הרפואי הקיים, הוא יהיה רשאי להגיש על כך תובענה כנגד משרד הביטחון.

חשוב לציין, כי גם בתביעה בגין נכות מוסבת וגם בתביעה בגין החמרת מצב, יש להצטייד בתיעודים ובמסמכים רפואיים רלוונטיים בכדי לגבש ולחזק את טענות התביעה המרכזיות.

 

לאילו הטבות זכאים נכי צה"ל?

1)     נכי צה"ל שהוועדה הרפואית קבעה להם 20% אחוזי נכות ומעלה יהיו זכאים לקבל טיפול רפואי מלא, הכולל בין היתר מתן תרופות, אשפוזים, ביצוע בדיקות, טיפולים וליווי פיזי (במידת הצורך).

 2)     נכי צה"ל שהוועדה הרפואית קבעה להם פחות מ- 20% אחוזי נכות יהיו זכאים לקבל טיפול רפואית דרך קופת חולים מכוח 'חוק בריאות ממלכתי חינם'.

3)     נפגעים המצויים בשלב הבירור של תביעתם יהיו זכאים לקבל טיפול רפואי בגין הפגימה שבגללה היא הוגשה.

4)     נכי צה"ל זכאים לסיוע במגוון מסלולי שיקום כגון:

  • סיוע במציאת עבודה.
  • סיוע בשיקום כלכלי.
  • סיוע במימון לימודים לרכישת מקצוע ייעודי (כולל מימון ללימודים אקדמיים).
  • סיוע ברכישת רכב שיקומי.

5)     פטור ממס הכנסה.

 6)     נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין בן/בת זוג נטולי הכנסה.

7)     קבלת הנחה בתשלומי הארנונה.

8)     הנחה בעמלות הבנקים.

9)     הנחות בתשלומי חשבונות המים והחשמל.

10)  מענק הבראה שנתי של משרד הביטחון.

11)  סיוע בהתאמת תנאי דיור עבור אנשים בעלי מוגבלות בניידות.

 ועוד…

הכרה בנכותם של נפגעים ממערכת הביטחון, היא בראש ובראשונה עשיית צדק עבור אנשים שתרמו למען ביטחון המדינה. מעבר לכך, מדובר גם בזכות משפטית המעוגנת עפ"י חוק.

אנחנו במשרד עורכי הדין מרקמן טומשין ושות', מעניקים בין היתר שירותי ייעוץ, הכוונה וליווי משפטיים גם במקרים סבוכים ומורכבים של תביעות המוגשות כנגד משרד הביטחון.

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

שושנה מדהימה, יש לה גישה, מסתכלת לי בגובה העיניים ומסבירה לי הכל כמו שצריך. אהבתי את השירות מאוד!

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
מי כאן מקלל?
קרא עוד
המלצות

שושנה מדהימה, יש לה גישה, מסתכלת לי בגובה העיניים ומסבירה לי הכל כמו שצריך. אהבתי את השירות מאוד!

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם