דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332

תאונות עבודה

הליך בבג"ץ ששינה הלכה ואפשר קבלת נכות מצטברת עבור פגיעה האורטופדית (הגבלה בתנועות עמוד השדרה) ועבור פגיעה נוירולוגית (הפחתה בתחושה ביד או ברגל)

בג"צ פנקס (1634/09) שינה הלכה שהייתה קיימת עשרות בשנים והביא למהפכה בעולם הנכויות, בכל הנוגע לפסיקת נכויות אורטופדיות ונוירולוגיות גם יחד, בשל פגיעות דיסקליות בעמוד השדרה. מאחר שפגיעות עמוד שדרה – גב וצוואר הינן  מהפגיעות היותר שכיחות  אצל מבוטחים, הרי שלבטח מדובר באחת הפסיקות החשובות והמשפיעות של בית המשפט העליון בתחום הנכויות, אם לא המשפיעה שביניהן.

 

עורך הדין בועז דרנס
שותף, מנהל מחלקה, עורך דין בועז דרנס שותף

מר פנקס נחבל בסוף שנות ה -90 בגבו התחתון (אובחנה פגיעת דיסקלית) ונקבעה עבורו נכות רפואית צמיתה בשיעור 10% עבור ההפרעה הנוירולוגית – פגיעה שרשית מתנית. לימים חלה החמרה במצבו הרפואי ומעבר לפגיעה הנוירולוגית (הפחתה בתחושה ברגל) הוא החל לסבול אף מפגיעה אורטופדית – הגבלה בתנועות ע"ש מתני והוא הגיע למשרדנו לצורך הגשת תביעה להחמרת מצב. במסגרת ההליך להחמרת מצב, הגיעה הועדה הרפואית לעררים למסקנה כי אכן חלה החמרה במצבו וכי מעבר לנכותו הנוירולוגית קיימת גם נכות אורטופדית, אולם הוסיפה שהיא מנועה מלפסוק נכות רפואית נוספת זאת בשל תקנה 37(10)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-, לפיה כשקיימות הפרעות כתוצאה מפגיעה בדיסק ייקבעו אחוזי הנכות או בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי ולא תיפסק נכות מצטברת.

לאחר שבית הדין האזורי לעבודה ובעקבותיו בית הדין הארצי דחו את ערעורו של מר פנקס, לא נותר לנו אלא להגיש עתירה לבית המשפט העליון  בעניין, כשטענתנו המרכזית היא כי יש לפרש את התקנה באופן שיאפשר לקבוע את דרגת הנכות במצטבר על שתי הפגימות, היות ומדובר בשתי פגימות נפרדות שאינן תלויות זו בזו, ומשכך, יש לקבוע עבורו שני סעיפי ליקוי נפרדים באופן ששיעור נכותו המצטבר ישקף את מלוא פגימותיו.

במסגרת הדיון ועל מנת להוכיח את טענתנו, הצגנו בפני בית המשפט  חוות דעת רפואיות  מתחום האורטופדיה והנוירולוגיה, לפיהן , אין זה נכון מבחינה רפואית להגביל את הנכות עקב בקע דיסק לנזק אורטופדי או נוירולוגי מבלי שאפשר לפסוק נכות בגין שני הליקויים גם יחד. בית המשפט העליון שוכנע וקבע כי אכן יש מקום במקרים מעין אלו לפסוק נכויות נוירולוגית ואורתופדית גם יחד  ואת פרשנות המילה "או" המופיעה בתקנה אין לפרש באופן דווקני וניתן לפרשה כ – "ו/או".

באשר לתחולת הפרשנות החדשה של התקנה על נכים בעלי נכות אורתופדית ונוירולוגית כאחד כתוצאה מפריצת דיסק, נקבע כי מבוטח אשר קיבל נכות רק עבור פגיעה אורתופדית או נוירולוגית, למרות שהוא סובל משתי פגיעות אלה, יוכל להגיש בקשה להחמרת מצב – אף אם מצבו הרפואי לא השתנה – וזאת בהתבסס על שינוי ההלכה ואם אכן למבוטח זה ישנן שתי פגיעות, אך, כתוצאה מהתקנה, הוא לא קיבל את המגיע לו בדין תוכל הוועדה הרפואית לתקן את המעוות.

 

להלן פסק הדין:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ  1634/09
בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד השופט א' גרוניס
כבוד השופט ע' פוגלמן

 

העותר: #### פנקס

 

נ  ג  ד

 

המשיבים: 1. בית הדין הארצי עבודה בירושלים
2. המוסד לביטוח לאומי

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

תאריך הישיבה: א' באב התש"ע (12.07.2010)

 

בשם העותר: עו"ד ניר גנאינסקי; עו"ד גלעד מרקמן

 

בשם המשיב 2: עו"ד ארנה רוזן-אמיר

 

ביטוח לאומי,עתירה זו עניינו של סעיף 37(10)(ב') לתקנות הביטוח הלאומי (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תשט"ז-1956, העוסק באופן קביעת דרגת נכות לנכים הסובלים מפריצת דיסק .

חקיקה שאוזכרה:

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956: סע'  37(10)(ב)

 

 

פסק-דין

 

הנשיאה ד' ביניש:

 

  1. העתירה שלפנינו עוררה שאלה בדבר פרשנות תקנה 37(10)(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1965 (להלן: התקנה), העוסקת באופן קביעת דרגת נכות לנכים הסובלים מפריצת דיסק. וזו לשון התקנה:
"עמוד השדרה תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome)

א. …

ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי".

 

2. העותר ביקש מאיתנו להורות על בטלות פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 254/08 בן ציון פנקס נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, 4.11.2008) בו נקבע כי לא ניתן לקבוע את דרגת נכותו על פי התקנה בהתחשב הן בפגיעה האורתופדית והן בפגיעה הנוירולוגית מהן הוא סובל, אלא יש להתחשב אך בפגיעה שמקנה את דרגת הנכות הגבוהה מבין השתיים. חלף זאת, ביקש מאיתנו העותר להורות כי יש לפרש את התקנה באופן שיאפשר לקבוע את דרגת הנכות על פי הפגימות השונות מהן סובל נפגע העבודה, כך שאם ימצא כי הוא לוקה בשתי פגימות נפרדות שאינן תלויות זו בזו, ייקבעו לו שני סעיפי ליקוי נפרדים באופן ששיעור נכותו המצטבר ישקף את מלוא פגימותיו.

3. בדיון שנערך לפנינו ביום 12.7.2010 ביקשנו מבאת-כוח המוסד לביטוח לאומי (להלן: המשיב) להציג בפנינו את עמדת המשיב ביחס לשאלת קיומה של הצדקה רפואית, במובחן מלשונית ומשפטית, לפרשנות התקנה באופן שלו טוען העותר. ואכן, ביום 16.12.2010 הודיענו המשיב כי לאחר שנבחנה פרשנות העותר על ידי ועדה של מומחים רפואיים מתחום האורטופדיה והנוירולוגיה, נמצא כי "אין זה נכון מבחינה רפואית להגביל את הנכות עקב בקע דיסק לנזק אורטופדי או נוירולוגי מבלי שאפשר לפסוק נכות בגין שני הליקויים גם יחד. הגבלה זו הינה טעות מהותית". לפיכך, שינה המשיב את עמדתו וכעת הוא שותף לעמדת העותר לפיה התקנה מאפשרת קביעת נכות נוירולוגית בלבד, קביעת נכות אורתופדית בלבד, וקביעת נכות נוירולוגית ואורתופדית גם יחד. המשיב הדגיש כי הסכמתו האמורה לפרשנות המילה "או" המופיעה בתקנה כ"ו/או" הינה נקודתית בלבד ביחס לתקנה שבה עסקינן, וכי אין בה כדי להוות הסכמה לשינוי פרשני כאמור בכל סעיף חוק או תקנה אחרת הכוללים את המילה "או".

4. באשר לתחולת הפרשנות החדשה של התקנה על נכים בעלי נכות אורתופדית ונוירולוגית כאחד כתוצאה מפריצת דיסק, הודיע המשיב ביום 10.2.2011 כי הוא מקבל את הצעת העותר (שהועלתה בהודעתו מיום 12.1.2011) לפיה "מבוטח אשר קיבל נכות רק עבור פגיעה אורתופדית או נוירולוגית, למרות שהוא סובל משתי פגיעות אלה, יוכל להגיש בקשה להחמרת מצב – אף אם מצבו הרפואי לא השתנה – וזאת בהתבסס על שינוי ההלכה. אם אכן למבוטח זה ישנן שתי פגיעות, אך, כתוצאה מהתקנה, הוא לא קיבל את המגיע לו בדין תוכל הוועדה הרפואית לתקן את המעוות".

5. במצב דברים זה, ראינו בעמדת המשיב הסכמה לראות בעתירה כאילו ניתן בה צו על תנאי וכן הסכמה להוצאת צו מוחלט בכל הנוגע לפרשנות תקנה 37(10)(ב), כפי שהוצגה בתגובות שהוגשו מטעמו.

לפיכך, מבוטל בזה פסק-דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 254/08, ומעתה ואילך תיקבע דרגת הנכות על פי התקנה בהתאם לאמור בסעיף 2 לפסק-דיננו זה.

המשיב 2 ישא בשכר טרחה והוצאות העותר בסכום כולל של 20,000 ₪.

ניתן היום, א' באדר ב' התשע"א (7.3.2011).

 

א' גרוניס 54678313-1634/09

ה נ ש י א ה                                   ש ו פ ט                                    ש ו פ ט

 

למידע נוסף אודות שירותי המשרד הרלוונטיים לנושא הכתבה לחצו כאן: עו"ד לתאונות עבודה, עו"ד לנזקי גוף.

אנו במשרד מרקמן טומשין ושות' – עומדים לשירותכם תמיד.

כדי להתייעץ איתנו ללא עלות וללא התחייבות ניתן:  להשאיר הודעה באתר או לחייג ל 8332* או לפנות במייל: mail@mt-law.co.il

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
אחוזי נכותנכות מצטברתהלכה
המלצות

ברצוני להביע את תודתי והערכתי לטיפול המקצועי והשירות המשפטי שקיבלתי במשרדכם וממך בפרט.
זכיתי להכיר אדם נעים הליכות, קשוב, מקצועי ובעל רצון טוב וכנה לעזור להביא לתוצאות הרצויות.
תודה על התמיכה לאורך כל הדרך, ההכלה והעידוד שאינם מובנים מאליהם כלל.
מאור הפנים שקיבלתי ממך וההתגייסות והרצון לעזור במקצועיות הפיחו בי תקווה שעשיתי בחירה נכונה ושהאור בקצה המנהרה יתגלה.
זמינותך והמענה המהיר שקיבלתי בכל עת נתנו לי תחושה שאני בידיים טובות.
תודה על היותך שליח נאמן עבורי לצד ערכיות דאגה לכל פרט ופרט וכנות שאין כמותה.
מאחל לך המשך עשייה ברוכה בשפע ושגשוג, ובטחוני כי אמליץ עליך ועל משרדכם בעתיד.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
המלצות

ברצוני להביע את תודתי והערכתי לטיפול המקצועי והשירות המשפטי שקיבלתי במשרדכם וממך בפרט.
זכיתי להכיר אדם נעים הליכות, קשוב, מקצועי ובעל רצון טוב וכנה לעזור להביא לתוצאות הרצויות.
תודה על התמיכה לאורך כל הדרך, ההכלה והעידוד שאינם מובנים מאליהם כלל.
מאור הפנים שקיבלתי ממך וההתגייסות והרצון לעזור במקצועיות הפיחו בי תקווה שעשיתי בחירה נכונה ושהאור בקצה המנהרה יתגלה.
זמינותך והמענה המהיר שקיבלתי בכל עת נתנו לי תחושה שאני בידיים טובות.
תודה על היותך שליח נאמן עבורי לצד ערכיות דאגה לכל פרט ופרט וכנות שאין כמותה.
מאחל לך המשך עשייה ברוכה בשפע ושגשוג, ובטחוני כי אמליץ עליך ועל משרדכם בעתיד.

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם