דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

תאונות דרכים

מדריך לאופן חישוב סכום הפיצויים לנפגע בתאונת דרכים

אופן חישוב סכום הפיצויים לנפגע תאונת דרכים אינו מבוסס על חישוב מתמטי פשוט, וכדאי להיעזר בעורך דין שבקיא בכך. במאמר הבא יובא הסבר קצר על דברים שמשפיעים על אופן החישוב. 

ב-1978 חוקקה הכנסת חוק אשר העניק לנפגעי תאונות דרכים זכאות לפיצויים מחברות הביטוח, כמו כן קובע נוסח החוק (והתיקונים שנעשו בו במהלך השנים) את האופן בו יחושב סכום הפיצויים לו זכאי הנפגע. במאמר זה נציג בפניכם את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על גובה סכום הפיצויים להם זכאי אדם אשר נפגע בתאונת דרכים. 

חשוב לדעת, כי אופן חישוב גובה סכום הפיצויים אינה נעשה כחישוב מתמטי פשוט, אלא נעשה מתוך התייחסות למאפייני המקרה המסוים, אשר בחלקם עשויים להיות שנויים במחלוקת וניתנים לפרשנות. מצב עניינים זה מייצר את החשיבות בהבנת האופן בו מחושב סכום הפיצויים על מנת שניתן יהיה להשיג את הסכום המקסימלי לו אתם זכאים. יותר מכך, מאחר וסכום הפיצויים אינו קבוע, אלא כאמור מבוסס על תחשיב אשר עשוי להיות שנוי במחלוקת, ניתן להבין מדוע מומלץ וכדאי לבחור בעורך דין בעל נסיון וידע בתחום זה, אשר יוכל בעזרת נסיונו ומומחיותו להוביל אתכם לקבלת סכום הפיצויים המקסימלי אותו ניתן להשיג, בהתאם לנסיבות המקרה. 

אם כן, כיצד נעשה חישוב גובה סכום הפיצויים לנפגע תאונות דרכים? הפרמטרים המרכיבים את החישוב מכונים בעגה המשפטית- "ראשי נזק" ואילו שיקלול הפרמטרים לכדי סכום פיצויים מכונה- תחשיב הנזק. אלה הם ראשי הנזק העיקריים: 

  1. דרגת הנכות

אחד הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על חישוב סכום הפיצויים הינו דרגת הנכות אשר נגרמה לנפגע בעקבות התאונה. דרגת נכות הינו נתון הנקבע באחוזים, כלומר השאלה הרלוונטית לעניין זה היא- מה הם אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע בתאונה. חישוב דרגת נכות נעשה על ידי מומחים רפואיים העוסקים בכך, לרוב תוך התמחות בתפקודים שונים בגוף או בסוגי נכויות שונים, לדוגמא פגיעה בתפקוד היד. 

בקביעת דרגת נכות מבחינים בין נכות רפואית לנכות תפקודית. בבחינת נכות רפואית מתייחסים לפגיעה הפיזיולוגית עצמה, למשל הערכת הנזק הרפואי שנגרם לאדם אשר נפגע ברגלו ומתקשה בהליכה. בבחינת נכות תפקודית לעומת זאת, ההתייחסות היא לפגיעה בתפקוד של הנפגע, ביכולתו להתקיים כאדם עצמאי, ביכולתו לעבודה ולהשתכר לפרנסתו וכן הלאה. לדוגמא, עד כמה אותו קושי בהליכה פוגע ביכולתו של הנפגע לתפקד במקום העבודה. יש לציין כי בחישוב סכום הפיצויים ניתן משקל גבוה יותר לנכות תפקודית על פני נכות רפואית. כמו כן נציין כי בבחינת נכות תפקודית ניתן משקל לתחום העיסוק של הנפגע, שכן לעתים השפעתה של פגיעה פיזיולוגית מסוימת על היכולת להתפרנס עשויה להיות שונה בין מתכנת ובין נאמר, פועל בניין. 

בתביעת פיצויים לנפגע תאונת דרכים שתוגש לחברת הביטוח יכלול תחשיב נזק בו יציג התובע את דרגת הנכות אשר נקבעה לו על ידי מומחה רפואי. בפני חברת הביטוח עומדת האופציה לקבל את התחשיב שהוגש לה או לדחות אותו או לפתוח במשא ומתן עם התובע ועורך הדין המייצג אותו ולהציג חוות דעת אחרת מטעם מומחה רפואי. 

יש לציין כי במידה ואדם נפגע בתאונת דרכים ומסיבות שונות עמד בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי ונקבעה לו דרגת נכות (למשל במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה). קביעת הוועדה הרפואית לגבי דרגת הנכות תהיה בעלת תוקף גם בתביעת הפיצויים מחברת הביטוח. 

במידה והדיון בתביעת הפיצויים מגיע לבית המשפט, עשוי בית המשפט לבקש חוות דעת עצמאית מטעם מומחה רפואי לגבי דרגת הנכות שתיקבע לנפגע. 

על מנת לקבל את מקסימום סכום הפיצויים בעקבות פגיעה בתאונת דרכים, מומלץ וכדאי לבדוק, לאבחן ולטפל בכל נזק רפואי פוטנציאלי שנגרם לכם, הן ברמה הפיזיולוגית והן ברמה הנפשית. עורך דין בעל נסיון וידע בתחום זה יוכל לכוון אתכם באופן מושכל לביצוע כלל הבדיקות הרלוונטיות ולאיסוף חוות דעת מכלל המומחים הרפואיים הרלוונטיים. 

  1. גיל

עוד פרמטר שנלקח בחשבון בחישוב גובה הפיצויים הוא גיל הנפגע בזמן התאונה. בכלליות, נפגע צעיר יותר- יקבל פיצוי בסכום גבוה יותר. הסיבה לכך היא ההערכה הסבירה כי אדם צעיר יאלץ להתמודד עם נכותו והפגיעה שנגרמה לו למשך מספר רב יותר של שנים וכן כי טרם התאונה עדיין לא הספיק למצות את מלוא יכולתו להגדיל את הכנסתו ועל כן ההפסד שנגרם לו בעקבות הפגיעה, בהערכה יהיה גדול יותר מם ההפסד שנגרם לאדם מבוגר יותר שנפצע באופן דומה. 

  1. כושר השתכרות ופוטנציאל השתכרות

שני משתנים נוספים המשפיעים על גובה הפיצויים אותם תוכלו לתבוע, הם: כושר השתכרות ופוטנציאל השתכרות. 

כושר השתכרות – נתון הנקבע על ידי השוואה בין הכנסתו של אדם לפני תאונת הדרכים ובין גובה הכנסתו לאחר התאונה. ההפרש בין שני הסכומים, בהנחה שיש כזה, מגלם את הפגיעה שנרשמה בכושר ההשתכרות ומשמש בסיס לחישוב ההפסד שיגרם לנפגע בשנים הבאות, עד שיפרוש לגמלאות. 

פוטנציאל השתכרות – נתון זה נקבע על ידי הערכה לגבי העלייה בהכנסתו של אדם במהלך חייו, אלמלא הפגיעה שנגרמה לו, וכן על ידי הערכה עד כמה עלייה פוטנציאלית זו נפגעה בעקבות התאונה. פרמטר זה רלוונטי במיוחד במקרים בהם הנפגע בתאונה הוא אדם צעיר ובהתאם ישנו בסיס מוצק יותר לטענה כי בהמשך חייו היה צפוי הנפגע להעלות את הכנסתו בצורה משמעותית. בחישוב פוטנציאל השתכרות נעשה לא פעם שימוש בסטטיסטקות לגבי השכר בתחומי עיסוקם מסוים, בנתונים ממקרים דומים וכן הלאה. גם במקרה זה, עורך דין בעל נסיון ומומחיות ידע כיצד לבנות טיעון מנומק ומבוסס לתביעת מקסימום הסכום האפשרי בהתאם לנסיבות המקרה. 

כאשר מחשבים את הנזק שנגרם לכושר השתכרות ופוטנציאל השתכרות התקופה אליה מתייחסים היא ממועד התאונה ועד לגיל פרישה כך גם בנוגע להפסדים שנגרמו לנפגע בכספי הפנסיה ובתנאים סוציאליים. 

  1. פיצוי עבור כאב וסבל ועוגמת נפש

פרמטר זה שונה מעט משאר הפרמטרים הנכללים בחישוב, שכן הוא מבוסס בעיקרו על נוסחה מתמטית המבוססת על שלושה משתנים: שיעור הנכות הרפואית שנקבע לנפגע, גילו של הנפגע במועד התאונה ומספר ימי האשפוז של הנפגע עקב התאונה. 

כמו כן יש לציין כי סכום הפיצויים עבור סעיף זה מוגבל לתקרת מקסימום הקבועה בחוק ומתעדכנת מעת לעת. 

  1. פיצוי עבור הוצאות כלכליות

גורם נוסף אותו לוקחים בחשבון בקביעת גובה הפיצויים הוא הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לנפגע כתוצאה מהתאונה, כגון: הוצאות על נסיעות, הוצאות רפואיות שונות, הפסדי פנסיה והוצאות סוציאליות, הוצאות עזרה אישית וסיעוד, ובמידה ויש צורך, על פי חומרת הפגיעה, גם הוצאות על ניידות והתאמת דיור לנכות, הוצאות על ציוד עזר רפואי מיוחד וכיוצא בזה. 

 

לסיכום: 

אופן חישוב סכום הפיצויים לנפגע תאונת דרכים אינו מבוסס על חישוב מתמטי פשוט, לוקח בחשבון משתנים הנתונים לפרשנות ועשויים להיות שנויים במחלוקת. על כן בחירה בעורך דין לצורך ניהול תביעת פיצויים על נזקי גוף בתאונת דרכים יכולה להיות בעלת משמעות דרמטית בסכום הפיצויים אותו תקבלו בסוף התהליך ובהתאם מומלץ לבצע בחירה מושכלת בעניין זה. 

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
תאונת דרכים
המלצות

שירות מעולה, יחסי סבלני. ייצגו בתביעה בעקבות תאונת דרכים ולא התאכזבתי. פיצו אותי בהרבה מעבר למה שחשבתי שאפשר לקבל. לא מבינה כלום בעניין הזה והם עשו את כל העבודה. הרגשתי בידיים טובות. משרד גדול שמשרה תחושת ביטחון, מכירים אותם בשוק ואפשר לסמוך עליהם.

קרא עוד
מן העיתונות
מי כאן מקלל?
קרא עוד
המלצות

שירות מעולה, יחסי סבלני. ייצגו בתביעה בעקבות תאונת דרכים ולא התאכזבתי. פיצו אותי בהרבה מעבר למה שחשבתי שאפשר לקבל. לא מבינה כלום בעניין הזה והם עשו את כל העבודה. הרגשתי בידיים טובות. משרד גדול שמשרה תחושת ביטחון, מכירים אותם בשוק ואפשר לסמוך עליהם.

קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם