דלג לתוכן המרכזי
כיצד נוכל לעזור לך?
כיצד נוכל לעזור לך? *8332
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין

נכות כללית

זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי ובמוסדות נוספים לפי החוק החדש

ביטוח לאומי נכות כללית הטבות, גובה הקצבה וזכאויות שונות – במאמר הבא תמצאו את כל הפרטים על נושא זה 

עו
שותף, עורך דין מלכיאל חדד שותף


בסקירה זו נפרט את ההנחות וההטבות להם עשוי להיות זכאי מקבל קצבת נכות כללית, ובהמשך נפרט את שיעור הקצבה אותה ניתן לקבל, בהתאם לתיקונים האחרונים בחוק: 

הנחות בארנונה: 

מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי להנחה במסי ארנונה. לצורך בחינת הזכאות לקבלת ההנחה יש לפנות לרשות המקומית ולברר מהם הקריטריונים לקבת ההנחה.  

הנחות בתחבורה ציבורית:  

מקבל קצבת נכות כללית שהינו בעל דרגת אי כושר יציבה בשיעור העולה על 74% וכן מי שמקבל בנוסף לקצבת הנכות הכללית גם הבטחת הכנסה, עשוי להיות זכאי להנחה בקניית כרטיסיות בתחבורה הציבורית במרבית מקווי האוטובוס. 

תעודת הזכאות לקבלת ההנחה מונפקת אחת לשנתיים ומי שלא קיבל את התעודה יכול לפנות אגף התחבורה הציבורית הנמצא בכתובת רח' המלאכה 8, ת"ד 57109 תל אביב 61570. 

סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע:  

מקבל קצבת נכות כללית בעל דרגת אי כושר יציבה בשיעור העולה על 74%, עשוי להיות זכאי לסיוע בשכר דירה במבנים ציבוריים או פרטיים. כמו כן מקבל הקצבה כאמור עשוי להיות זכאי לסיוע ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד). 

את הבקשה מתאימה לקבלת הסיוע יש להגיש לאחד מהבנקים למשכנתאות. 

סיוע בתקנת קו טלפון והנחה בתשלום חשבון הטלפון: 

מקבל קצבת נכות כללית בשיעור העולה על 74% או בעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, או הורים המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, עשויים להיות זכאי להנחה בפעימות מונה טלפון, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. 

את הבקשה להנחה יש להפנות למשרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, רח' יד חרוצים 10, ירושלים. 

הטבות בקופות חולים: 

מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ. 

הפטור אמור להינתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי, ללא צורך בפנייה לביטוח הלאומי או לקופות החולים. 

למרות זאת כדאי לברר מול קופת החולים מהי רשימת ההטבות המלאה. 

פטור ממס הכנסה:  

מקבל קצבת נכות כללית בעל אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעל אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% עשוי להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה, בהתאם לכללים שנקבעו בחוק. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים לאחר תשלום אגרה.  

הנחה במס רכישה: 

מקבל קצבת נכות כללית בעל דרגת אי כושר השתכרות העולה על 74% לצמיתות או  מקבל קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה או  בעל אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות עשויים להיות זכאיים להנחה במס רכישה. 

לצורך קבלת ההנחה יש לפנות להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים. 

פטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל:  

מקבל קצבת נכות כללית שנקבע להו אחוז נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, עשוי להיות זכאי לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל. לצורך קבלת הפטור או ההנחה יש לפנות להפנות  למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. 

 

קצבת נכות כללית

החל מדצמבר 2021, נכה שנקבעה עבורו דרגת אי כושר מלאה (75%-100%) יקבל לקצבתו תוספת ע"ס 379 ש"ח, כך שקצבת הנכות הכללית תהיה בסך 3,700 ש"ח בחודש.

נכים בעלי דרגת אי כושר חלקית יקבלו גם הם תוספת לקצבה: דרגת אי כושר בשיעור 74%- תוספת בסך 280 ש"ח, דרגת אי כושר בשיעור 65%- תוספת בסך 246 ש"ח, דרגת אי כושר בשיעור 60%- תוספת בסך 227 ש"ח. לפיכך, קצבת הנכות הכללית הנמוכה ביותר תעמוד על 2,135 ש"ח- לא רחוק מהסכום שקיבלו בעלי דרגת אי כושר מלאה עד לפני שנים אחדות.

היות והשינוי היה אמור לחול על ציבור הנכים כבר בתחילת שנת 2021, יקבלו הנכים תשלום למפרע עבור החודשים ינואר עד אוקטובר, שיעמוד על סך 2,650 ש"ח (לנכים בעלי דרגת אי כושר מלאה).

בנוסף לכך, החל מחודש ינואר 2022 יזכו הנכים להקלות נוספות:

 • קיצור תקופת ההמתנה ואפשרות לקבלת קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים יחד כבר מהיום ה-31 במקום מהיום ה-91, ולא רק הקצבה הגבוהה מביניהן בלבד.
 • תוספת תלויים (המשולמת לנכים הורים לילדים עד גיל 18 או נמצאים בשירות סדיר, ולבני זוגם בעלי משכורת נמוכה) תשולם מהיום ה-31 במקום מהיום ה-91.
 • קיזוז תוספת התלויים בשל הכנסה של הנכה שלא מעבודה (כדוגמת קצבת אבדן כושר עבודה מחברת הביטוח), תבוצע החל מהכנסה בגובה 1,200 ש"ח ולא מהשקל הראשון כפי שהיה נהוג עד היום.

הפרשי הקצבאות יחולו באופן יחסי גם על אזרחים ותיקים הזכאים לתוספת קצבת נכות כללית, וזאת בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה עבורם ובהתחשב במועד יציאתם לגמלאות.

קצבת שירותים מיוחדים

קצבת השירותים המיוחדים, המשולמת לנכים אשר זקוקים לעזרת הזולת (כדוגמת בני משפחה, עובד סיעודי) בביצוע פעולות היום-יום, תדע גם היא עליה בהתאם לדרגת הזכאות, כבר החל מחודש זה, וכן מענק חד פעמי בגין החזר רטרואקטיבי:

 • זכאים לקצבת שר"ם בשיעור 50% יזכו לתוספת ע"ס 100 ש"ח לקצבה החודשית (סכום הקצבה החדש- 1,527 ש"ח), וכן החזר בסך 400 ש"ח.
 • זכאים לקצבת שר"ם בשיעור 112% יזכו לתוספת ע"ס 200 ש"ח לקצבה החודשית (סכום הקצבה החדש- 3,534 ש"ח), וכן החזר בסך 800 ש"ח.
 • זכאים לקצבת שר"ם בשיעור 188% יזכו לתוספת ע"ס 300 ש"ח לקצבה החודשית (סכום הקצבה החדש-5,641 ש"ח), וכן החזר בסך 1,200 ש"ח.

כמו כן, החל מחודש ינואר 2022 תחול דרגת שירותים מיוחדים חדשה (235%) שתזכה את הנכה הקשה (שהותאמו עבורו 68 נקודות במבחן התלות) בקצבה בגובה 7,168 ש"ח.

קצבת ילד נכה

דרגות הזכאות (חלקן חדשות)הן:

 • קצבת ילד נכה בשיעור 50% תעמוד על 1,525 ש"ח לחודש החל מחודש ינואר 2022 (סה"כ תוספת של 259 ש"ח בשתי פעימות- הראשונה בחודש זה והשניה בתחילת 2021), וכן החזר בסך 332 ש"ח שיתקבל כבר בחודש הנוכחי.
 • קצבת ילד נכה בשיעור 100% תעמוד על 3,000 ש"ח לחודש (סה"כ תוספת של 392 ש"ח בשתי פעימות), וכן החזר בסך 332 ש"ח שיתקבל כבר בחודש הנוכחי.
 • דרגה חדשה- קצבת ילד נכה בשיעור 112% תעמוד על 3,534 ש"ח לחודש (סה"כ תוספת של 926 ש"ח בשתי פעימות), וכן החזר בסך 1,960 ש"ח שיתקבל כבר בחודש הנוכחי. המבחן לדרגה זו יהיה עמידה ב-8-9 נקודות תלות.
 • קצבת ילד נכה בשיעור 188% תעמוד על 5,641 ש"ח לחודש (סה"כ תוספת של 868 ש"ח בשתי פעימות), וכן החזר בסך 1,960 ש"ח שיתקבל כבר בחודש הנוכחי.
 • דרגה חדשה- קצבת ילד נכה בשיעור 235% תעמוד על 7,168 ש"ח. הדרגה תיכנס לתוקף החל מחודש ינואר 2022 ותחול על ילדים שקיבלו 13 נקודות במבחן התלות, ילדים בטיפול אונקולוגי, או העוברים טיפול רפואי קשה וממושך.

הדרגות החדשות אמורות להתעדכן באופן אוטומטי ביחס לילדים שעברו את מבחן התלות ועמדו בקריטריונים הנזכרים לעיל. ילדים שלא עברו את מבחן התלות, או שהוריהם מבקשים להגדיל את דרגת זכאותם- יוכלו להגיש בקשה לבדיקה מחדש.

חשוב לציין כי משפחות עם שני ילדים נכים זכאים לתוספת בשיעור 50%, אשר תעודכן כעת בהתאם לסכומי הקצבאות החדשים.

בנוסף לכך, אחד השינויים המרכזיים במסגרת התיקון לחוק יהיה זכאותם של הורים לילדים נכים השוהים במסגרת חוץ ביתית. עד היום הורים אלו לא היו זכאים לקצבה כלל, אף כאשר נדרשו מהם הוצאות רפואיות רבות. מתוך הכרה בכך, יהיו הורים שלילדיהם נקבעה דרגת זכאות בשיעור 50% זכאים לקבל קצבה חודשית ע"ס 529 ש"ח וביתר הדרגות- קצבה ע"ס 1,057 ש"ח.

 

בטבלאות הבאות תוכלו לבדוק את זכאותכם לתוספות:

נכות כללית:

דרגת אי הכושר קצבה כיום תוספת קצבה חדשה החזר
60% 1,908 227 2,135 1,586
65% 2,027 246 2,273 1,716
74% 2,242 280 2,522 1,954
100%-75% 3,321 379 3,700 2,650

 

שירותים מיוחדים:

דרגת שר"ם קצבה כיום תוספת קצבה חדשה החזר
50% 1,427 100 1,527 400
112% 3,334 200 3,534 800
188% 5,341 300 5,641 1,200
235% 7,168 1,200

 

ילד נכה:

דרגה קצבה כיום תוספת קצבה חדשה החזר
50% 1,268 83 1,351 332
100% 2,608 83 2,691 332
112% 2,608 490 3,098 1,960
188% 4,773 490 5,263 1,960
235% 7,168 1,960

 

עורך הדין מלכיאל חדד, מנהל מחלקת נכות וביטוחים במשרד מרקמן-טומשין, אשר מייצג מבוטחים בשלבי התביעה מול המוסד לביטוח לאומי, החל משלב איסוף החומר והגשת התביעה, הפנייה להתייעצות עם מומחים וייצוג בפני הוועדות הרפואיות.

יש לכם עדיין שאלות בנושא?
השאירו את שאלתכם ונשמח לעזור
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על ״שלח״ מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
המלצות

משרד על רמה שעזר לי בכל תהליך התביעה אל מול ביטוח לאומי ומס הכנסה, אנשים חמים ואדיבים ומענה מהיר וטיפול מסור ואיכותי, אני אישית ממליץ גם המשרד מתמחה בהמון פלטפורמות ואני אישית ממליץ

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
אושרו תביעות ייצוגיות נגד הביטוח הלאומי שמוערכות במאה מיליון שקל
קרא עוד
המלצות

משרד על רמה שעזר לי בכל תהליך התביעה אל מול ביטוח לאומי ומס הכנסה, אנשים חמים ואדיבים ומענה מהיר וטיפול מסור ואיכותי, אני אישית ממליץ גם המשרד מתמחה בהמון פלטפורמות ואני אישית ממליץ

קרא עוד
סיפורי הצלחה
קרא עוד
מן העיתונות
קרא עוד
אולי יעניין אותך
רוצים לקרוא על עוד
תחומי עיסוק של המשרד
לחיפוש מאמרים לפי תחומי עניין
אודות המשרד
פנו אלינו לקבלת
ייעוץ אישי ללא התחייבות

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
לחיצה על "שלח" מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם
יצירת קשר ודרכי הגעה למשרד

כמשרד מוביל בייצוג לקוחות פרטיים, מרקמן טומשין ושות' מעניקים שירותים ללקוחות בכל רחבי הארץ, בפריסה ארצית של סניפים:

למימוש זכויותיך בעזרת אחד
ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל

השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

שם מלא הינו חובה
טלפון הינו חובה
שדה זה הינו חובה
פרטייך נשלחו בהצלחה!
אנו נחזור אלייך בהקדם