מאמרים
  צור קשר
  דלג על צור קשר
  *
  checked

  ביטוח אבדן כושר עבודה

  הגדל
  ככלל ביטוח אובדן כושר עבודה מחייב קיומם של שני תנאים מצטברים;
  האחד – שאכן קיים ליקוי רפואי אשר מונע מהמבוטח לעבוד ולו באופן חלקי.
  השני – שהמבוטח אכן הפסיק או לכל הפחות הקטין את היקף השתכרותו.
  לצורך בחינת זכאותו של המבוטח יש לקרוא היטב את תנאי פוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה אשר עשויים להשתנות מבחינת הגדרת אובדן כושר העבודה, היקף הזכאות לאובדן כושר עבודה, יכולתו של המבטח לקזז תגמולים שמקבל המבוטח מביטוח לאומי, תקופת ההמתנה.
  הגדרת אובדן כושר העבודה – הפוליסה הסטנדרטית הינה פוליסה אשר בה מוגדר אובדן כושר העבודה כאיבוד של יכולת המבוטח לעסוק בכל עיסוק אשר מתאים לניסיונו, הכשרתו, השכלתו וגילו של המבוטח. המדובר בהגדרה נרחבת מאוד אשר מצמצמת את יכולתו של המבוטח להיכנס לגדריה ולדרוש פיצוי מחברת הביטוח. קיימות פוליסות מיטיבות אשר בהן קיים אי כושר עבודה לעיסוק בו עסק המבוטח בתקופה שקדמה לפגיעתו הגופנית או לעיסוק אשר נרשם בעת קבלתו כמבוטח (בעת כריתת פוליסת הביטוח). בפוליסות בעלות הגדרה זו היכולת של המבוטח לקבל פיצוי במצב שבו הפסיק לעבוד הינה גדולה יותר.
  היקף הזכאות לאובדן כושר עבודה – הפוליסה הסטנדרטית הינה פוליסה אשר בה הזכאות לקבלת פיצוי מתחילה רק כאשר המבוטח איבד כליל את כושר השתכרותו (75% אובדן כושר עבודה ומעלה). כלומר, במידה והמבוטח מסוגל לעבוד ולו באופן חלקי לא יהא המבוטח זכאי לפיצוי בהתאם לפוליסה בעלת הגדרת זכאות מסוג זה. פוליסות מיטיבות הינן פוליסות בהן קיימת זכאות לפיצוי אף במצבים של אובדן כושר עבודה חלקי (בין 25% ל – 75%) ובהן קיימת אפשרות גבוה יותר למבוטח להגיע למצב בו הוא מקבל פיצוי מפוליסת הביטוח.
  יכולת המבוטח לקזז תגמולים מהמ.ל.ל. – הפוליסה הסטנדרטית מאפשרת למבטח ליהנות מכך שאובדן כושר העבודה מעניק למבוטח אפשרות לקבל כספים מהמוסד לביטוח לאומי. במצב דברים זה יהא לחברת הביטוח היכולת להקטין את היקף חבותה לפי הפוליסה בהתאם לכספים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי. פוליסות מיטבות הינן פוליסות שאין בהן זכות קיזוז שכזו או אז, במידה ומדובר בתאונת עבודה, יכול היקף הפיצוי החודשי שמקבל המבוטח לעלות על 75% מגובה שכרו החודשי.
  תקופת המתנה – הפוליסה הסטנדרטית קובעת שהמבטח יישלם למבוטח רק לאחר תקופת המתנה בת 3 חודשים. פוליסה מיטיבה כוללת סעיף פרנצי'זה אשר בו כאשר המבוטח הגיע ליום ה - 91 של אובדן כושר העבודה הוא יהא זכאי, בתשלום הראשון והשני לכפל פיצוי (כלומר פיצוי בגין אובדן כושר העבודה של החודש השני והשלישי).
  יובהר כי אין כפל פיצוי באובדן כושר עבודה, כלומר, לא ניתן לבטח את אותו השכר בשתי פוליסות ביטוח שונות. ביטוח השכר במספר פוליסות מקנה לחברות הביטוח זכאות לקזז את הפיצוי שיתקבל מהפוליסה הנוספת באופן שהמבוטח לא יקבל מעל 75% מהיקף שכרו.
  כמו כן, הפוליסה משלמת את הנמוך מבין השניים - 
  משרדנו ייצג ומייצג מבוטחים אשר נפצעו בתאונות והיו להם פוליסות ביטוח תאונות אישיות והוציא עבורם פיצוי בהיקף של עשרות אלפי שקלים.
  משרדנו צבר מיומנות בניהול מו"מ מול נציגי חברות הביטוח השונות אשר מסייע להוביל לפיצוי הגבוה ביותר עבור לקוחותינו בזמן הקצר ביותר.
   
  צור קשר
  דלג על צור קשר

  צור קשר

  חדשות המשרד
  דלג על חדשות המשרד

  חדשות המשרד

  המשך עצור
  עבור לתוכן העמוד